/ GLAVNA TEMA / 41. MEĐUNARODNI SAJAM PREVENCIJE I REAGOVANjA U VANREDNIM SITUACIJAMA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

41. MEĐUNARODNI SAJAM PREVENCIJE I REAGOVANjA U VANREDNIM SITUACIJAMA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU

Andrijana Tomic on 24/09/2018 - 7:06 am in GLAVNA TEMA
5 (100%) 1 vote

U periodu od  2-5 oktobra 2018, održaće se Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO  koji se bavi procenom i upravljanjem rizicima u vanrednim situacijama i u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Preciznije – preventivom: zaštitom od požara, poplava, zemljotresa, hemijskih akcidenata, povreda na radu; reagovanjem u vanrednim situacijama; bezbednošću i zdravljem na radu.

Program za bezbednost i zdravlje na radu možete pogledati na sledećem linku :

SRB Programa za sajam 112 expo

Detaljnije o programu sajma možete pročitati na sledećem linku:

http://energetika-ekologija2018.talkb2b.net/sr/page/47/Strucni+prateci+program+2018

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *