/ AUTORSKI RADOVI / Bezbedan rad na visini

Bezbedan rad na visini

Andrijana Tomic on 26/07/2017 - 10:18 am in AUTORSKI RADOVI
2.6 (52%) 5 votes

Pri građevinskim radovima, mnoge opasnosti su očigledne. Mnoge mogu da se nađu na svakom gradilištu. Ovi uzroci povreda  su dobro poznati i često se ponavljaju. Često se ove opasnosti vide kao neizbežan deo posla, pa se ne sprovode nikakve akcije kako bi se kontrolisali rizici. Shodno tome, stopa nezgodai oboljenja i dalje je visoka. Potrebno je sprovesti mere kako bi se ovo promenilo.

Efikasno upravljanje radnim aktivnostima i odgovarajući nadzor na gradilištu je osnovno pri obavljanju poslova. Treba jasno naglasiti šta se od nadzornik odnosno koordinatora očekuje i na koji način to treba da urade. Što je veći rizik, veći je stepen kontrole i potrebnog nadzora.

Pre otpočinjanja rada:

■    razmislite da li postoje neke opasnosti koje se mogu u potpunosti izbeći (npr. eliminisanje potreba za farbanjem na visini ako se gotovi materijali dopremaju na gradilište);

■    odlučite koji rizici moraju da se kontrolišu;

■    razmislite koji je najbolji način za njihovo kontrolisanje; i onda

■    odlučite šta je potrebno da se uradi, uberite se da je to uređeno.

Proverite da li:

■    su svi adekvatno osposobljeni i kompetentni;

■    poseduju svu potrebnu opremu; i

■    dogovorene metode rada se sprovode u praksi.

Kada lica (bilo zaposleni, drugi izvođači radova ili posetioci) prvi put dođu na gradilište, važno je da  dobiju informacije o opasnostima na gradilištu i koracima koji treba da kontrolišu rizike. Uverite se da li osoba koja dolazi na gradilište može da se lako identifikuje; ako postoji kancelarija na gradilištu, jasno je obeležite. Situacioni plan treba da prikaže lokaciju kancelarije, mesto ulaza na gradilište zajedno  sa instrukcijama za sve posetioce da se jave u kancelariju, mogu da budu korisne. Glavni izvođač radova je je dužan da preduzme odgovorne korake kako bi samo odobrnim ljudima mogao dozvoliti pristup gradilištu dok se na njemu obavljaju radovi.

Lica koji dolaze na gradilište da rade po prvi put treba da budu upoznati sa rizicima, pomoćnim prostorijamai pravilima na gradilištu. Jedan od načina za ovo je da im se nadzornik obrati pre započinjanja rada.

RAD NA VISINI

Radom na visini se smatra rad koji radnik obavlja, koristeći oslonac, na visini 3 m i više od čvrste podloge, pri čemu radni prostor nije zaštićen od pada sa visine.

Rad na visini pri korišćenju opreme za rad jesu sve aktivnosti prilikom kojih postoji opasnost od pada lica sa visine veće od dva metra od podloge usled toga što radni prostor nije zaštićen od pada sa visine.

Pad sa visine je najčešći uzrok smrtnih slučajeva na gradilištu. Oni čine oko 50% svih smrtnih slučajeva. Ne postoji razlika između niskog i visokog pada. To znači da svaki rad na visini zahteva mere opreza kako bi se smanjio rizik od povređivanja zbog pada.

Za sprečavanje ili minimiziranje rizika  prilikom planiranja rada na visini razmislite kako bi rad mogao da se uradi i da pristupite razumnoj identifikaciji odgovarajućih mera. Postoji hijerarhija kontrolnih mera za utvrđivanje kako da se bezbedno radi na visini. Hijerarhija treba da se prati sistematski i samo kada jedan nije praktično izvodiv može da se razmatra sledeći nivo. Kada je praktično izvodivo sprečavanje pada potrebno je da se sprovedu mere kako bi se to i ostvarilo. Nije prihvatljivo da se izabere radna oprema iz niže hijerarhije (npr. lični sistem za sprečavanje pada kao što su pojasevi i užad) u prvom stepenu.

Oni koji kontrolišu rad moraju da:

■    izbegnu rad na visini tamo gde je to moguće

■    koriste radnu opremu kako sprečili padovi kada rad na visini ne može da se izbegne;

■    kada rizik od pada ne može da se eliminiše, koristite opremu kako bi se  smanjilo rastojanje i posledice usled pada;

■    uvek razmotrite mere kojima se štite svi oni koji su pod rizikom, odnosno  kolektivnim merama zaštite (skele, mreže, sistem za meko prizemljenje) u odnosu na mere koje štite pojedinca, lične zaštitne mere ( zaštitni pojas sa opasačom);

■    obezbedite da se rad obavlja samo kada vremenski uslovi ne ugrožavaju bezbednost i zdravlje na radu.

■   Sprečite padove korišćenjem postojećih bezbednih mesta rada koja ne zahtevaju korišćenje dodatne opreme kako bi se sprečio pad (npr. ravni krovovi sa stalnom ogradom na ivicama).

■   Sprečavanje padova korišćenjem opreme koja štiti sve one koji su pod rizikom(npr.opremi se pristupa uz zaštitne ograde, kao što su nezavisne skele, toranjske skele, pokretne podizne platforme i stubne radne platforme).

■   Sprečite padove korišćenjem preme koja štiti pojedinca (npr. pojas sa kratkim užetom koje onemogućava pad osobe (ovo se naziva ograničenje rada) ili korišćenjem podijuma).

■   Ublažavanje korišćenjem radne opreme kojom se smanjuje rastojanje i konsekvence pada i na ovaj način se štite svi oni koji su pod rizikom (npr.  sistem mreže   koja se postavlja ispod mesta rada).

■   Ublažavanje padova korišćenjem radne opreme kako bi se smanjilo rastojanje i konsekvence pada i zaštita pojedinca (npr. sistem ličnog sprečavanja pada koji je vezan iznad glave ili sistem užeta).

■   Ublažavanje padova korišćenjem radne opreme kojom se smanjuju konsekvence pada (npr. postavljanje mreža na nižem nivou ili dušek za naduvavanje kojim se sprečavaju povrede).

Ublažavanje padova preko treninga, instrukcija ili drugih mera (npr. obezbedite da se lestve redovno pregledaju i da ih koriste kompetentna lica, demarkirati područje postavljanjem znakova, obezbediti adekvatno osvetljenje, obezbediti odgovarajuće obuću).

Primeri na slikama pokazuju primere loše prakse pri obavljanju radova u građevinarstvu

 

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
2.6 (52%) 5 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *