/ Category / ČLANCI

Kakvo mora biti sredstvo lične zaštite na radu

October 31, 2013
Rate this post
Kontrola po više propisa Poslodavac koji svom zaposlenom izdaje na korišćenje sredstvo za ličnu zaštitu na radu ( SLZ)u procesu rada, treba da zna da to mora da bude usaglašeno sa zahtevima utvrđenim  Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi. Jedino…

Stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu

October 31, 2013
Rate this post
Menadžeri ili policajci Zaštita ljudi od povreda i oboljenja na radu je prirodna funkcija upravljanja sistemima i procesima. Nema društvenog rada bez upravljanja i nema upravljanja bez funkcije osiguravanja učesnika procesa od bolesti i povreda na radu.…

18 načina kako Vas kancelarija ubija

February 21, 2013
Rate this post
Pored stresa uzrokovanog tesnim krajnjim rokovima, mnoge stvari koje radite svakodnevno na poslu Vas uništavaju.

Higijena u kuhinji

February 18, 2013
5 (100%) 1 vote
Mikrobi koji se nalaze u hrani mogu lako da se unište termičkom obradom i smrzavanjem. Kada im se omogući oni se vrlo lako razmnože...

Lična higijena – priprema hrane

February 14, 2013
Rate this post
Možda je iznenađujuće da mnogi profesionalci koji rade na pripremi hrane ne peru ruke posle korišćenja toaleta.

Povreda

February 11, 2013
Rate this post
Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (zdravlja), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja, koje se razvija spontano...

Psihološka pozadina povrede

January 24, 2013
Rate this post
[dropcap]M[/dropcap]ožda uzrok doživljene povrede na radu leži u sklopu psiholoških karakteristika osobe koja je doživela povredu? Ako se pod ličnošću podrazumeva jedinstvena kombinacija biološki datih i stečenih osobina koje su u interakciji, onda…

Pravlnik o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta

January 24, 2013
Rate this post
Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata o uređenju gradilišta na kome se izvode radovi na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili vrši promena tehnološkog procesa, a kojim se, u skladu sa izvršenom procenom rizika od nastanka…

Bezbednost & građevinarstvo

January 23, 2013
Rate this post
[dropcap]I[/dropcap] pored intenzivnog razvoja mehanizacije, građevinska delatnost u svim zemljama sveta je radno intenzivna. U ovu delatnost je nemoguće uvesti potpunu automatizaciju u značajnoj meri, a i fabrički elementi proizvedeni van gradilišta…

Funkcija i profil menadžera za bznr

January 23, 2013
5 (100%) 1 vote
Efikasnost bezbednosti i zdravlja na radu u jednom privrednom društvu zavisi od stepena angažovanosti svih zaposlenih kod poslodavca. Ne može se očekivati da će jedna osoba ili stručni tim, bez obzira na sposobnost, entuzijazam i profesionalizam, moći…