/ Category / ČLANCI

Higijena u kuhinji

February 18, 2013
5 (100%) 1 vote
Mikrobi koji se nalaze u hrani mogu lako da se unište termičkom obradom i smrzavanjem. Kada im se omogući oni se vrlo lako razmnože...

Lična higijena – priprema hrane

February 14, 2013
Rate this post
Možda je iznenađujuće da mnogi profesionalci koji rade na pripremi hrane ne peru ruke posle korišćenja toaleta.

Povreda

February 11, 2013
Rate this post
Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (zdravlja), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja, koje se razvija spontano...

Psihološka pozadina povrede

January 24, 2013
Rate this post
[dropcap]M[/dropcap]ožda uzrok doživljene povrede na radu leži u sklopu psiholoških karakteristika osobe koja je doživela povredu? Ako se pod ličnošću podrazumeva jedinstvena kombinacija biološki datih i stečenih osobina koje su u interakciji, onda…

Pravlnik o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta

January 24, 2013
Rate this post
Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj elaborata o uređenju gradilišta na kome se izvode radovi na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili vrši promena tehnološkog procesa, a kojim se, u skladu sa izvršenom procenom rizika od nastanka…

Bezbednost & građevinarstvo

January 23, 2013
Rate this post
[dropcap]I[/dropcap] pored intenzivnog razvoja mehanizacije, građevinska delatnost u svim zemljama sveta je radno intenzivna. U ovu delatnost je nemoguće uvesti potpunu automatizaciju u značajnoj meri, a i fabrički elementi proizvedeni van gradilišta…

Funkcija i profil menadžera za bznr

January 23, 2013
5 (100%) 1 vote
Efikasnost bezbednosti i zdravlja na radu u jednom privrednom društvu zavisi od stepena angažovanosti svih zaposlenih kod poslodavca. Ne može se očekivati da će jedna osoba ili stručni tim, bez obzira na sposobnost, entuzijazam i profesionalizam, moći…

Osam koraka za bolju bezbednost na gradilištu

January 22, 2013
Rate this post
1) Poštovanje bezbednosti i zdravlja na radu kao kriterijuma pri odlučivanju o projektovanju i gradnji Dobri standardi bezbednosti i zdravlja na radu pri izradi projekta su značajni za odlučivanje Investitora. U cenu gradnje objekta treba uračunati i…

Uredba o BZNR na privremenim ili pokretnim gradilištima – obrazloženje

January 22, 2013
Rate this post
USTAVNI OSNOV Osnov za donošenje Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, sadržan je u članu 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije prema kome Vlada donosi uredbe i druge opšte akte radi izvršavanja zakona i…

Procena rizika

January 22, 2013
Rate this post
[dropcap]S[/dropcap]istem bezbednosti i zdravlja na radu zasnovan je na primeni principa prevencije od povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja zaposlenog koji se sprovode pre početka rada na radnom mestu i u radnoj okolini. Ovaj princip prevencije…