/ Category / PUBLIKACIJE

Profesionalne dermatoze

July 14, 2016
Rate this post
• Uvod • Profesionalna iritativna upala kože (toksički dermatitis) • Profesionalna alergijska upala kože (alergijski kontaktni dermatitis) • Kontraindikacije za rad • Zaštita • Kontrolni pregled • Radna sposobnost Uvod Profesionalne kožne…

Ručna manipulacija teretom – opasni manuelni radni zadaci

February 15, 2016
4.4 (88%) 5 votes
Šta je opasni radni zadatak ručne manipulacije teretom i ko je izložen tom riziku? Opasni radni zadatak ručne manipulacije teretom znači radni zadatak koji zahteva da osoba podiže, spušta, gura, vuče, nosi, pomera, zadržava ili uzdržava predmet…

Transport na radnom mestu

February 14, 2016
5 (100%) 1 vote
U Srbiji svake godine mnogo  ljudi izgubi život, a još više zadobije ozbiljne povrede u nezgodama vezanim za transport na radnom mestu. Nezgode se obično dešavaju kada osobu udari ili pregazi vozilo kao što je viljuškar, traktor, automobil, kamion,…

Mere za bezbedan rad na uređajima za fotokopiranje

February 27, 2015
4.7 (93.33%) 6 votes
Uputstvo Ovo uputstvo ima zadatak da pomogne zaposlenima da zaštite svoje zdravlje prilikom rada sa opremom za fotokopiranje. Prateći ovo uputstvo moguće je identifikovati - prepoznati opasnosti, nivo rizika i moguće mere za sprečavanje, otklanjanje ili…

Stres na radnom mestu

June 7, 2014
Rate this post
Najveći mogući stres koji je povezan sa radnim mestom jeste situacija da neko nema radnog mesta tj da nije zaposlen. Tema koja se obrađuje podrazumeva ljude koji trpe negativne uticaje stresa na radnom mestu. Zaposleni ljudi, posebno oni koji trpe uticaj…

Procena rizika na radnom mestu

December 25, 2013
Rate this post
Akt ili proces? U proteklih osam godina bauk procene rizika „na radnom mestu (i) u radnoj okolini“ je protutnjao Srbijom. Većina poslodavaca, voljno ili nevoljno, izvršila je zakonsku obavezu, izrađeno je na desetine hiljada akata o proceni rizika.…

18 načina kako Vas kancelarija ubija

February 21, 2013
Rate this post
Pored stresa uzrokovanog tesnim krajnjim rokovima, mnoge stvari koje radite svakodnevno na poslu Vas uništavaju.

Higijena u kuhinji

February 18, 2013
5 (100%) 1 vote
Mikrobi koji se nalaze u hrani mogu lako da se unište termičkom obradom i smrzavanjem. Kada im se omogući oni se vrlo lako razmnože...

Lična higijena – priprema hrane

February 14, 2013
Rate this post
Možda je iznenađujuće da mnogi profesionalci koji rade na pripremi hrane ne peru ruke posle korišćenja toaleta.

Povreda

February 11, 2013
Rate this post
Povreda (trauma) je nasilno oštećenje tela (zdravlja), izazvano isključivo dejstvom spoljašnjih faktora, za razliku od oboljenja, kao prirodnog oštećenja zdravlja, koje se razvija spontano...