/ Category / EU-OSHA

Buduće kampanje EU OSHA

April 21, 2018
5 (100%) 1 vote
U Evropi su mišićno-koštani poremećaji i dalje jedan od najčešćih zdravstvenih problema povezanih s poslom.  Rizici zbog nepravilnog držanja, izlaganje  operativnim pokretima, umoru ili bolnim položajima tela i  nošenje ili podizanje teških tereta…

Psihosocijalni rizici i stres na radnom mestu

April 9, 2018
5 (100%) 1 vote
Psihosocijalni rizici i stres povezan s poslom među najvećim su izazovima za bezbednost i zdravlje na radu. Oni znatno utiču na zdravlje pojedinaca, organizacije i nacionalna preduzeća. Otprilike polovina evropskih radnika smatra da je stres česta pojava…

Evropska ispitivanja javnog mnjenja o bezbednosti i zdravlju na radu

January 15, 2018
Rate this post
Delovanjem i ispitivanjima  se podstiče na razmišljanje, što pomaže u podizanju svesti o pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu. U okviru rezultata ističe se važnost dobre bezbednosti i zdravlja na radu te njihove uloge u javnom zdravlju i uspešnom…

Evropsko istraživanje preduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER)

January 8, 2018
Rate this post
EU-OSHA-ino Evropsko istraživanje o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) opsežno je istraživanje o načinima upravljanja bezbednosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mestima u Evropi. Veliki broj preduzeća  i organizacija širom Evrope pozvano…

Kampanja za zdrava radna mesta 2018 – 2019

December 1, 2017
5 (100%) 1 vote
Izloženost opasnim materijama na evropskim radnim mestima je mnogo češća nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne materije na radnom mestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje…

Sastanak na vrhu za zdrava radna mesta ističe najbolje prakse politička rešenja za upravljanje sve starijom radnom snagom

November 21, 2017
Rate this post
Vodeći evropski stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu okupili su se dans u Bilbau, u Španiji na sastanku na vrhu za zdrava radna mesta Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Ovaj sastanak označava kraj izrazito uspešne kampanje…

Na temelju novih globalnih procena, nesreće i povrede na radu EU koštaju 476 milijardi evra godišnje

September 6, 2017
Rate this post
Ekonomske prednosti bezbednosti  i zdravlja na radu nikad nisu bile jasnije. Nove procene u projektu troškova i koristi sigurnosti i zdravlja na radu pokazuju da povrede i bolesti povezane sa radom koštaju EU oko 476 milijardi euva svake godine. Samo…

Podizanje svesti

September 14, 2016
Rate this post
Kampanje U sklopu kampanje iz 2014. - 2015. Upravljanje stresom za zdrava mesta rada , partneri EU-OSHA-e, uključujući službene partnere kampanje (OCP-ove), medijske partnere i središnjice, ostvarili su značajan doprinos. Za kampanju je angažovano više…

Alati za upravljanje bezbednošću  i zdravljem na radu

September 14, 2016
4.5 (90%) 4 votes
OiRA je internetska platforma na kojoj korisnici mogu jednostavno i lako besplatno izvršiti procenu rizika. Uključuje alate specifične za pojedini sektor, a razvijena je posebno za mikro i mala poduzeća. Procena platforme OiRA naručena je početkom 2015.,…

Predviđanje promena

September 14, 2016
Rate this post
U vreme kada se svet  rada neprestano menja, postaje sve važnije predviđati promene i prepoznati nove rizike kao i rizike u nastajanju koji mogu uticati na bezbednost i zdravlje na radu (OSH). Kako bi pomogla u postizanju ovog cilja, EU-OSHA provodi opsežne…