/ Category / PROJEKAT

Call for Expression of Interest for Hiring domestic trainers

PRОЈЕСТ: “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions” “Serbian Association for occupational safety and health” (SAOSH) requires engagement…

Poziv za angažovanje stručnjaka za obuke

Projekat: “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (OCD) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”.  Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije objavljuje poziv za angažovanje 1…

Kros – sektorski sastanak – Predstavnici javnih institucija

March 3, 2017
Rezime Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije dana 28.02.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga…

Kros – sektorski sastanak – Predstavnci OSH kompanija

March 3, 2017
Rezime Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije dana 01.03.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga…

Kros-sektorski sastanak

U  skladu sa planiranim aktivnostima projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama”, u implementaciji Balkan OSH mreže, BALcanOSH.net, Udruženje…

Kros – sektorski sastanak – Unija poslodavaca, sindikati

December 22, 2016
Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je  je dana 21.12.2016. godine organizovalo kros -sektorski sastanak koji se odvija u okviru aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i  jačanja uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO)…

“UVODNI SASTANAK NA TEMU: „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

October 18, 2016
Dana 14.10. 2016 godine u sa početkom u 15h na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je predstavilo projekat „Povećanje kapaciteta…

Expo 112: okrugli sto na temu predstavljanja projekta: ‚‚Povećanje kapaciteta i jačanje uloge CSO‚‚

U periodu od 11. do 14. oktobra 2016. godine na Beogradskom sajmu, održaće se 40. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu ,,112 EXPO” pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje,…

Kick-off meeting – Skopje, Macedonia

September 1, 2016
Macedonian occupational safety and health association (MOSHA) organized kick-off conference in Skopje, August 24th. Conference is organized with the aim of adopted the Project Strategy and Action plan of the project “Increasing capacities and strengthening…

OTPOČELA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

August 25, 2016
Održavanjem početkog sastanka 24.08.2016. godine, počela je implementacija projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnig društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama" . Projekat je finansiran…