/ EU-OSHA / Kampanja za zdrava radna mesta 2018 – 2019

Kampanja za zdrava radna mesta 2018 – 2019

Andrijana Tomic on 01/12/2017 - 8:44 am in EU-OSHA
5 (100%) 1 vote

Izloženost opasnim materijama na evropskim radnim mestima je mnogo češća nego što većina ljudi može zamisliti. Opasne materije na radnom mestu mogu uzrokovati širok raspon zdravstvenih problema i bolesti, a predstavljaju i sigurnosne rizike. Cilj kampanje za razdoblje 2018. – 2019. jest podizanje svesti o rizicima koji predstavljaju opasne materije na radnom mestu i promovisanje  kulture sprečavanja rizika.

Ciljevi kampanje jesu:

 • razvijati svest o važnosti sprečavanja rizika zbog primene opasnih materija i na taj način pomoći u otklanjaju čestih zabluda
 • promovisati procenu rizika pružajući informacije o praktičnim alatima i nudeći mogućnosti razmene dobrih praksi sa posebnim naglaskom na:
  • uklanjanje ili zamenu opasnih materija na radnom mestu
  • hijerarhiju preventivnih mera (tj. poštovanje hijerarhije utvrđene u zakonodavstvu tako da se uvek odabere najdelotvornija mera delovanja )
 • podizati svest o rizicima povezanima s izlaganjem karcinogenim materijama na radnom mestu  naglašavajući  razmenu dobrih praksi;
 • EU-OSHA potpisnica je sporazuma kojim se obvezuje na primenu Plana delovanja EU-a za karcinogene opasne materije.
 • usmeriti aktivnosti na grupe radnika  koji imaju posebne potrebe i izloženi su većim rizicima pružajući im odgovarajuće informacije i primere dobrih praksi. Te grupe uključuju:
  • žene
  • radnike migrante
  • mlade ljude
  • radnike izložene povećanom riziku zbog sektora u kojem rade ili posla koji obavljaju
  • privremene radnike i radnike u neslužbenom sektoru
 • poboljšati poznavanje postojećeg zakonodavnog okvira o zaštiti radnika i ukazivanje na najvažnija kretanja u području politike

Uprkos velikom broju zakonskih propisa kojima se uređuje zaštita radnika od opasnih tvari, one i dalje predstavljaju glavne rizike u području bezbednosti i zdravlja na radu. Velik broj ljudi u Evropskoj uniji izložen je opasnim materijama na radnom mestu. Nadalje, budući da opasnosti često nisu vidljive ili  ne postoji  dovoljno dobro razumevanje  – mogu biti uzrokovane dimom ili prašinom, ili izloženost može biti slučajna – one se možda neće ispravno rešiti.  Često se ništa ne preduzima sve dok ne bude prekasno. Zajedničkim radom rukovodstvo i zaposleni mogu izgraditi snažnu kulturu sprečavanja rizika u kojoj je zamena  deo procesa i  čiji je cilj sprečavanje i zaštita. Sveobuhvatna procena rizika ključan je korak u tom postupku.

Događaji u okviru kampanje

Neki od ključnih datuma u okviru kampanje:

Sastanak EU partnera: mart 2018
Započnite kampanje i pokrenite nagrade za dobru praksu: april 2018.
Evropski dan bezbednosti i zdravlja na radu: oktobar 2018.
Dodela nagrada za filmove na temu Zdravih radnih mesta: novembar 2018.
Sastanak u svrhu razmene dobre prakse: drugi kvartal 2019.
Evropska nedelja bezbednosti i zdravlja na radu: oktobar 2019.
Dodela nagrada za filmove na temu Zdravih radnih mesta: novembar 2019.
Vrh liste za zdrava radna mesta i nagrade za dobru praksu: novembar 2019.

Ko može učestvovati ? Kako se možete uključiti?

Svako ko je zainteresovan  za bezbednost  i zdravlje na radnom mestu više je nego dobrodošao.  Posebne grupe koje daju doprinos kampanji:

 • kontaktne tačke EU-OSHA i njihove mreže;
 • socijalni partneri (na evropskom i nacionalnom nivou);
 • sektori socijalnog dijaloga;
 • kreatori politike (na evropskom i nacionalnom nivou);
 • velika preduzeća, sektorski savezi i udruženja MSP;
 • Evropske institucije i njihove mreže (Evropska poslovna mreža);
 • Evropske nevladine organizacije;
 • stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu i njihova udruženja;
 • zajednica za istraživanje o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • inspekcije rada i njihova udruženja;
 • mediji

Postoji više načina na koji se možete uključiti. Na primer, vi ili vaša organizacija mogli biste:

 • podizati svest distribucijom materijala kampanje;
 • organizovati događaje i aktivnosti;
 • upotrebljavati i promovisati praktične alate;
 • postati službeni partner kampanje;
 • posetiti  internet stranicu kampanje i pratiti ključne reči kampanje

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *