/ GLAVNA TEMA / Koje poslove učenici ne smeju da rade na praksi

Koje poslove učenici ne smeju da rade na praksi

ubzrs on 27/02/2018 - 8:23 am in GLAVNA TEMA, NOVOSTI
Rate this post

Dualno obrazovanje u Srbiji u 127 škola već pohađa više od 2.300 đaka mada Zakon o dualnom obrazovanju stupa na snagu od školske 2019. godine. Da bi zaštitila učenike, od povreda ili zloupotreba, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu donela je Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu u kojoj su nabrojani opasni poslovi koje učenici ne smeju da rade. Ograničen im je visinski i noćni rad, a zabranjen rad u kesonima i na mestima izloženim niskim temperaturama, jonizujućem zračenju i toksinima.

Vazduhoplovni tehničari na praksu idu jedan dan nedeljno, uz pratnju profesora i kompanijskih instruktora koji ih raspoređuju na poslove i brinu o njima.

m niskim temperaturama, jonizujućem zračenju i toksinima.

Vazduhoplovni tehničari na praksu idu jedan dan nedeljno, uz pratnju profesora i kompanijskih instruktora koji ih raspoređuju na poslove i brinu o njima.

Lazar Lovrić, učenik Vazduhoplovne akademije kaže da pomažu majstorima šta god im je potrebno.

“Poštujemo mere bezbednosti kao što su kombinezoni, identifikacione kartice, odgovarajuća oprema. Naravno kako se pristupa avionu zavisno od vrste radova, da li kartica mora biti izvučena ili uvučena, da li se smeju nositi alati u džepovima”, ispričao je Lovrić.

Ivana Miljković, učenica Vazduhoplovne akademije kaže da se ID kartice koje su obavezne za nošenje sklanjaju za vreme nekog rada na određenom delu aviona da ne bi došlo do uvlačenja ili bilo kakvog kvara mašine na kojoj se radi.

Posao je raznovrsan, nisu uvek sa istim majstorom a kažu najteži je rad na motoru.

“Ako je neki deo baš u motoru, onda ceo motor mora da se rasklapa, ako je neki površinski deo samo se otvori poklopac motora”, kaže Nikola Raca, učenik Vazduhoplovne akademije.

Svaka grupa učenika ima kompanijskog instruktora koji je obučen i ovlašćen za rad sa njima i koji sarađuje sa profesorom.

“Usaglašavaju dnevni plan radova i svi radovi na avionu se obavljaju u skladu sa kompanijskim procedurama. I svi učenici su obavezni da pređu tu baznu obuku da bi mogli uopšte da pristupe avionu”, rekao je Vladimir Zlatanović, šef Baznog održavanja “Jat tehnike.”

Profesor Vazduhoplovne akademije Dino Alić rekao je da pre nego što dođu na praktičnu nastavu u hangar, imaju praktičnu nastavu u školi i prvih 12 časova nastave se odnosi na bezbednost.

Kada su određivali spisak poslova koje učenici ne smeju da rade, stručnjaci kažu da ideja nije bila zabraniti neke poslove već svesti ih na bezbednu meru.

“Da se ograniče poslovi koji bi mogli na utiču na moral dece, da se poslovi koji bi uticati na redovno pohađanje škole i obrazovanje dece, takođe, proglase opasnim poslovima”, kaže prof. dr Petar Bulat sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.

“Važno je samo da oni rade poslove koje mogu da rade, koji nisu iznad njihovih psihičkih odnosno fizičkih sposobnosti i da bude uvek neko prisutan ko će im ukazati na mere bezbednosti i zdravlje na radu”, rekla je Marina Furtula, v. d. direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

Zabranjeno je da deca rade u kladionicama i u nekim drugim sektorima kao što su pogrebne usluge. Nisu zabeležene povrede đaka u sistemu dualnog obrazovanja, a osiguranje od povreda na radu njima plaća poslodavac.

Preuzeto sa: RTS

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *