/ REGION / Od škrtih poslodavaca do nemarnih radnika

Od škrtih poslodavaca do nemarnih radnika

ubzrs on 04/02/2018 - 8:28 am in REGION
Rate this post

U Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu jasno se navodi da je svaki poslodavac dužan da radniku obezbijedi sigurno mjesto za rad. Zaposleni svoje pravo ostvaruje opštim aktom i ugovorom. U praksi, međutim, situacija je drugačija, pa je tako samo u toku prošle godine u Crnoj Gori Inspekcija rada u oblasti zaštite i zdravlja na radu obavila 2.383 nadzora i to: 1.390 redovnih, 933 kontrolna i 60 po inicijativi stranaka u kojimaje utvrdila ukupno 5.263 nepravilnosti.

Kako je za Pobjedu istakao inspektor rada za oblast zaštite i zdravlja na radu Zlatko Popović, u ovoj oblasti izvršili su 27 uviđaja povodom povreda na radu, od kojih je pet bilo sa smrtnim ishodom i 22 teške povrede, što je smanjenje za čak 52 odsto u odnosu na 2007. godinu, kada je zabilježen najveći broj povreda.

“Osnovni problemi u ovoj oblasti ogledaju su u nepostojanju predmeta zaštite i zdravlja na radu u obrazovnom sistemu Crne Gore, nedostatku finansijskih sredstava za ispunjavanje svih zakonom propisanih zahtjeva od strane poslodavaca i nedovoljnom nivou svijesti o značaju ove oblasti, kako kod poslodavaca, tako i kod zaposlenih. Rješavanjem ovih problema, uz jačanje administrativnih kapaciteta Inspekcije rada (samo osam inspektora vrši nadzor u oblasti zaštite i zdravlja na radu), nivo implementacije propisa i poštovanje standarda u ovoj oblasti bio bi na mnogo većem nivou”, objašnjava Popović.

On navodi i osnovne uzroke povreda na radu.

“Najčešće povrede na radu su zbog neprimjenjivanja mjera zaštite i zdravlja na radu koje bi spriječile pad sa visine ili u dubinu, udar/prignječenje trupca, udar električne struje visokog napona, angažovanje lica koja nijesu osposobljena za bezbjedan rad na poslovima koje obavljaju i kod kojih nije izvršena prethodna provjera zdravstvene sposobnosti; dotrajalost sredstava za rad, kao i upotreba istih bez prethodnog pregleda i ispitivanja, odnosno bez pribavljenih stručnih nalaza od ovlašćenih organizacija za poslove zaštite i zdravlja na radu”, kazao je Popović dodajući da ukoliko je utvrđena neposredna opasnost po život ili je ugroženo zdravlje zaposlenih, izricana je mjera zabrane rada ili zabrana upotrebe sredstava za rad na kojima se desila povreda.

“Preduzimane su i druge mjere i radnje iz nadležnosti Inspekcije rada, a izvještaji o povredi na radu dostavljeni su nadležnim sudskim organima ili tužilaštvu”, kazao je Popović.

On navodi podatke i da su u prošloj godini donesena 163 rješenja i to: 117 o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i 46 o privremenoj zabrani rada (44 zbog neposredne opasnosti po život i dva zbog neprimjenjivanja mjera zaštite i zdravlja na radu), a u istom periodu je izdat 651 prekršajni nalog sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 201.900 eura i podneseno 13 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Popović navodi, međutim, da je u oblasti zaštite i zdravlja na radu ostvaren značajan napredak, pogotovo u normativnom smislu, gdje je za samo dvije godine usvojeno 17 podzakonskih akata koji su usklađeni sa propisima Evropske unije.

CDM

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *