/ ČLANCI / Održavanje u bolnicama – mere i rizici

Održavanje u bolnicama – mere i rizici

Andrijana Tomic on 11/09/2017 - 9:58 am in ČLANCI
Rate this post

Koje su opasnosti ovoga posla?

Čistači često rade u opasnoj blizini pokretnih delova mašina, konvejera i vozila što može da dovede do teških povreda.

Tokom čišćenja podovi su često mokri i klizavi i čistači mogu da se okliznu, sapletu ili padnu.

Čistači intenzivno koriste sredstva za čišćenje, ispiranje i druge hemikalije koje mogu da izazovu iritacije i druge probleme sa očima, grlom, nosem i kožom.

Čistači često rade u neugodnom položaju, uključujući i rad sa teškim predmetima i kontinualne ponavljajuće pokrete (npr. ribanje). Sve ovo može da dovede do ozbiljnih problema sa leđima, rukama i zglobovima, itd.

Nezgode

 • Padovi sa merdevina, neobezbeđenih povišenih platformi, itd.
 • Okliznuća, saplitanja i padovi na mokrom i klizavom podu.
 • Pad teških predmeta na stopala i ostale udove.
 • Opasnost da budu udareni, zaglavljeni ili zahvaćeni u/između nepokretnih i pokretnih predmeta (uključujući alate mašina, konvejere, vozila, itd.)
 • Opekotine izazvane vrućim delovima opreme, isparenjima, itd.
 • Strujni udar usled neispravne opreme (posebno prenosne) i instalacija ili kontakta sa golim žicama.
 • Posekotine i ubodi izazvani oštrim predmetima, metalnim otpatcima, polomljenim staklom, itd.
 • Ujedi, ubodi, itd. od zmija, glodara, insekata, itd.

Fizičke opasnosti

 • Izlaganje visokom nivou buke (iz okruženja ili od opreme za čišćenje).
 • Izlaganje visokom nivou relativne vlažnosti vazduha

Hemijske opasnosti

 • Izlaganje određenim vrstama prašine, leteća prašina od brašna, začina, čađ i aerosoli tokom čišćenja.
 • Često korišćenje hemikalija (rastvarači, sredstva za čišćenje, ispiranje i sanitaciju, koji potencijalno mogu izazvati efekte kao što su: iritacioni dermatitis, alergijsku osetljivost, iritaciju nosa, grla, pluća i očiju, itd.
 • Izlaganje hlorovodičnim kiselinama

Biološke opasnosti

 • Izlaganje gljivicama, može da dovede do osetljivosti zbog gljivičnih antigena udahnutih sa prašinom što obično dovodi do pneumonitisa sa simptomima astme.
 • Izlaganje buđi (naročito pri pražnjenju kolektora prašine, filtera, itd.), što potencijalno može dovesti do alergijskih stanja.

Ergonomski, psihosocijalni i organizacioni faktori

 • Povrede nastale usled ponavljajućeg naprezanja i drugi koštano mišićni problemi koji nastaju kao rezultat kontinualnih ponavljajućih pokreta (npr. ribanje), preopterećenje tokom podizanja i pomeranja teških predmeta, rad u neugodnom položaju ( savijen, na kolenima, itd.)
 • Psihološki stres zbog nezadovoljstva na poslu nastao kao rezultat navodnog niskog društvenog statusa, dosadom, monotonijom, niskom platom, problematičnim međuljudskim odnosimas
 • Problemi vezani za učestali noćni rad (poremećaj sna, porodični problemi, itd.)
 • Rizik da se bude napadnut kada se radi sam

Preventivne mere

 • Pregledajte merdevine pre penjanja na njih. Nikada se ne penjite na rasklimane merdevine ili na one sa klizavim prečkama
 • Nosite zaštitne cipele sa neklizajućim đonom
 • Ne rukujte ili dodirujte vruće (ili one koji mogu biti vrući) proizvode ili površine golim rukama; ako je potrebno koristite rukavice otporne na toplotu
 • Nosite respiratore ako radite u prašnjavim uslovima
 • Zaštitite ruke sa hemijski otpornim rukavicama; ako nije praktično koristite zaštitne kreme
 • Ne koristite hlorovodičnu kiselinu, osim ako niste izuzetno oprezni. Ne dozvolite kontakt sa kožom; ne dozvolite izlaganje očiju isparenjima i ne udišite ili gutajte. Koristite uputstva za bezbedno korišćenje i šta da se radi u slučaju da dođe do prosipanja.
 • Kontrola štetočina kroz redovne posete istrebljivača ili posebne posete u slučaju pojave zaraze.
 • Izaberite smene tako da najmanje utiču na zdravlje zaposlenog, porodicu i lični život – konsultujte zaposlene i specijaliste pri određivanju rasporeda smena
 • Ne radite sami u prostorima gde vreba opasnost od napada, posebno u večernjim i noćnim smenama. Odredite na koji način je moguće pozvati pomoć ako je to potrebno.

Navedene mere su preporuke Međunarodne organizacije rada (međunarodna lista rizika)

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *