/ EU-OSHA / OiRA: Novi internet alati publikovani u Bugarskoj

OiRA: Novi internet alati publikovani u Bugarskoj

ubzrs on 10/06/2014 - 9:19 am in EU-OSHA
Rate this post

Bugarski Inspektorat za rad je objavio da su šest internet alata za interaktivnu procenu rizika ( OiRA ) razvijena i da su sada slobodni za upotrebu i dostupni  na web mrezi . Alati su namenjeni za podršku malim i mikro preduzećima u Bugarskoj da procene rizike na svom radnom mestu . Sektori  koji su obuhvaćeni  ovim alatima su građevinarstvo, šumarstvo, telekomunikaciju, javna uprava, obrazovanje itd.

Bugarski Inspektorat rada radi na još 24 OiRA  alata, koji su sada u završnoj fazi razvoja kao deo projekta finansiranog od strane Evropskog socijalnog fonda.

OiRAje veb platforma koju razvija i održava EU-OSHA koja omogućava stvaranje sektorskih alata za procenu rizika na svakom jeziku i na standardizovan način.

Izvor: EU-OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *