/ EU-OSHA / Podizanje svesti

Podizanje svesti

Andrijana Tomic on 14/09/2016 - 9:54 am in EU-OSHA
Rate this post

Kampanje

U sklopu kampanje iz 2014. – 2015. Upravljanje stresom za zdrava mesta rada , partneri EU-OSHA-e, uključujući službene partnere kampanje (OCP-ove), medijske partnere i središnjice, ostvarili su značajan doprinos. Za kampanju je angažovano više od 100 službenih partnera kampanje, a organizovali su širok raspon aktivnosti uključujući treninge, radionice i seminare. Takođe, 34 medijska partnera kampanje pomoglo je u širenju poruke kampanje, a organizovali su i razna događanja.

Nagrade za dobre prakse u stvaranju zdravih mesta rada bile su vrhunac kampanje 2014. – 2015. Svečanost dodele nagrada održana je na konferenciji koju je u aprilu 2015. godine u Rigi organizovalo latvijsko predsedništvo, a na njoj je 11 organizacija primilo nagrade, a dodatnih 12 dobilo je visoke pohvale. Ovi primeri dobre prakse pokazuju da se, bez obzira na vrstu organizacije, psihosocijalnim rizicima može uspešno upravljati. Zahvaljujući Evropskoj nedelji  za bezbednost i zdravlje na radu u oktobru 2015. godine širom Evrope govorilo se o psihosocijalnim rizicima i stresu na poslu, a središnjice su organizovale razne događaje.

Резултат слика за european good practice awards 2014-2015

Sastanak na vrhu za zdrava mesta rada u novembru bio je još jedan važan događaj koji je okupio 300 učesnika širom Evrope kako bi se osvrnuli na kampanju, ali i planirali buduće akcije. Događaj je bio posvećen sećanju na dr. Eustebija Rial Gonzaleza (1966. – 2014.), arhitekta kampanje. Sistematsko vrednovanje – ili razmena dobre prakse – od sve je veće važnosti za partnere kampanje EU-OSHA. Prvi događaj za sistemsko vrednovanje održan je tokom kampanje 2012. – 2013., a uspeh tih događaja od tada raste. U julu 2015. godine, EU-OSHA objavila je izveštaj o uspešnim inicijativama za sistematsko vrednovanje.

Paket  pomoći za evropsku kampanju (ECAP) pruža nacionalnim središnjicama praktičnu pomoć u aktivnostima kampanje, a ECAP u 2015. pokazao se kao jako popularan. Središnjice su, između ostaloga, naručile 19 sastanaka nacionalnog partnerstva, 65 seminara za interesne grupe i 11 intervjua. Konačno, kampanja je uvela i nekoliko važnih novih praksi: bilten kampanje objavljuje se svaka 2 meseca i pruža informacije i vesti o aktivnostima kampanje, a društvene su se mreže uspešno upotrebljavale za promociju kampanje EUmanage stress. Do završetka kampanje, EU OSHA imala je 14 000 pratioca na Twitteru. Pripreme za Zdrava mesta rada za sve uzraste 2016. – 2017. su napredovale. Kampanja se odnosi na starenje evropske radne snage, a promoviše održiv radni život u svakoj životnoj dobi.

Izvor: Evropska  agencija za bezbednost i zdravlje na radu – EU-OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *