/ AUTORSKI RADOVI / Povrede na radu

Povrede na radu

Andrijana Tomic on 06/11/2017 - 11:20 am in AUTORSKI RADOVI
Rate this post

Utvrđivanje uzroka koji dovode do nezgoda i povreda na radu je složeno, zbog mnoštva situacija i kombinacija faktora uslova rada koji mogu izazvati nesreću. Veliki broj teorija uzročnika akcidenata, od prostih do složenih. Zajedničko svim ovih teorijama je shavatanje da se akcidenti ne dešavaju slučajno i da uvek postoji uzrok koji je doveo do nesreće.  Neke od teorija uzroka nesreće su:

 • Domino teorije
 • Teorije ljudskog faktora
 • Teorije akcidenta/incidenta
 • Epidemiološka teorija
 • Teorije sistema uzročnosti
 • Bihevioralna teorija
 • Teorija energije kao uzročnika akcidenta
 • Kombinovana teorija

Prema domino teorijama akcidenti predstavljaju niz predvidivih hronoloških događaja ili uzorčnih faktora. Svaki faktor uzroka se nadograđuje i utiče na drugi faktor. Ukoliko se niz lančanih reakcija ne kontroliše njihova interakcija će dovesti do nezgode odnosno akcidenta.

Hajnrikova domino teorija (Heinricht Domino Theory)

Heinricht je ispitivao 75,000 industrijskih akcidenata i došao do sledećih zaključaka:

 • 88% nezgoda izazvano je nebezbednim radom
 • 10% nezgoda izazvano je lošim uslovima rada
 • 2% nezgoda su neizbežne
 • Prema Hajnrikovoj teriji postoji 5 faktora (domina) koji utiču na sve akcidente i svaka faktora predstavlja pojedinačni domino

1.Negativni uticaji socijalne sredine primoravaju osobu da se ponaša nesigurno

2.Negativni uticaji sredine odnosno same osobe su razlog zašto se ljudi osećaju nesigurno, i zbog nesigurnosti verovatnoća pojave nezgode je veća

3.Opasno i nesigurno ponašanje osobe, mehanička ili fizička opasnost su direktni uzročnici akcidenata

4.Pad pokretnih objekata i njihov uticaj su često uzrok nesreće, odnosno povreda

5.Tipične povrede usled akcidenata su ogrebotine i prelomi

Korektivne mere

3E –Engineering, Education, Enforcement

Engineering – podrazumeva kontrolu opasnosti putem promena u procesu proizvodnje

Education – trening svih zaposlenih u oblasti bezbednosti i zaštite kao i potreba menadžmenta da ulaže u sigurnost i zaštitu

Enformcment (sprovođenje) – osigurati sprovođenje i pridržavanje standardnih procedura od strane svih zaposlenih i menadžmenta

Grosova teorija višestrukih uzročnika

 • Koncept 4M
 • Mašine (Machines), Mediji (Media), Ljudi (Man), Menadzment (Management) predstavljaju faktore koji su uzročnici akcidenata
 • Mašine – odnosi se na sredstva, opremu, vozila koje doprinose pojavi akcidenta
 • Mediji – odnosi se na uslove životne sredine koje okružuju mesto akcidentaeorija višestrukih faktora ispituje karakteristike svakog od četiri elementa
 • Teorija višestrukih faktora ispituje karakteristike svakog od četiri elementa
 • Mašine – ispituju se karakteristike mašine, dizajn, oblik, veličinu, tip pogonskog goriva
  Čovek – ispituje karakteristike čoveka, psihičko i fizičko stanje, pol, godine, edukaciju
  Mediji – ispituje uslove sredine koja okružuje radnu sredinu; spoljašnju t, t u zgradama
  Uprava – karakteristike menadžmenta, sigurnosne propise i pravila u slučaju nezgode, procedure u slučaju opasnosti

Teorija sistema uzročnosti

 • Teorija je zasnovana na međusobnoj interakciji tri elementa: ljudi, mašina i okruženja (media)
 • Promenljive kao što su ljudstvo, informacije, odluke i percepcija rizika kombinuju se sa opasnostima koje potiču od mašina, i faktora životne sredine koji zajedno utiču na verovatnoću da će doći so akcidenta
 • Pod normalnim okolnostima šanse da se nesreća dogodi su minimalne

Teorija zasnovana na psihologiji i ponašanju ljudi kao uzročniku nesreća (bihevioralna teorija)

 • Zasnovana je na psihologiji i ponašanju ljudi kako uzročnika nesreće
 • Prema ovoj teoriji uzročnik nesreće je nebezbedno ponašanje ljudi na radnom mestu
 • Podizanje nivoa kvaliteta i bezbednosti podrazumeva i podizanje svesti radnika
 • Opreznost radnika se može postići pozitivnom organizacionom kulturom i pozitivnom atmosferom u radnoj sredini
 • Pozitivna atmosfera na radnom mestu doprinosi većoj opreznosti i boljem kvalitetu rada; padom opreznosti raste verovatnoća pojave rizika na radnom mestu

Teorija ljudskog faktora kao uzročnika nezgoda

 • Teorija se zasniva na konceptu da su nezgode posledice ljudske greške
 • Faktori koji izazivaju ljudske greške su
 • Preopterećenje poslom i velika odgovornost
 • Neodgovarajuće aktivnosti (ljudska greška) koje su posledica ne obučenosti radnika
 • Neadekvatan odgovor – nepostupanje u skladu sa propisima u slučaju nezgode ili opasnosti

Teorije akcidenta/incidenta

Proširena  teorija ljudskog faktora uvodi nove elemente: ergonomski nedostaci radnog prostora i sredstva za rad, pogrešne odluke i greške sistema (procedure, obuka zaposlenih).

Epidemiološka teorija 

 • Epidemiologija proučava povezanost faktora životne sredine i bolesti
 • Pojavu akcidenata, odnosno uzroke akcidenata mogu izazvati ili sprečiti dve komponente:
 • Predispozicija radnika
 • Situacija na radu

Predispozicija je tendencija da osobine i ponašanje radnika dovede do akcidenta. Karakteristike same situacije su pritisak na radnika, loši odnosi među zaposlenima i slično.

Procenjuje se da ukupnom broju nezgoda na radu objektivni faktori utiču sa oko 15%, a da su oko 85% slučajeva uzroci nezgoda i povreda na radu subjektivne prirode. Savremena tehnologija, mehanizacija i automatizacija radnih  procesa, ergonomska rešenja opreme za rad i radnih mesta, tehnička rešenja kontrole i podešavanja uslova radne sredine i savremena sredstva kolektivne i lične zaštite nisu još eliminisale znatan broj povreda na radu.

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *