/ GLAVNA TEMA / Poziv za angažovanje stručnjaka za obuke

Poziv za angažovanje stručnjaka za obuke

Andrijana Tomic on 06/07/2017 - 7:16 am in GLAVNA TEMA, PROJEKAT
Rate this post

Projekat: “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (OCD) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”.

 Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije objavljuje poziv za angažovanje 1 domaćeg stručnjaka za projekat “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada  i dijaloga sa javnim institucijama”, broj ugovora 2015/370-380, finansiran od strane Evropske Unije, šema granta  Europe Aid/150147/DH/ACT/PRAREG.

Opšti cilj projekta jeste omogućavanje okruženja za dijalog između regionalnih organizacija civilnog društva i javnih institucija za poboljšanje uslova rada.

Specifičan cilj projekta jeste dinamičnije civilno društvo putem umrežavanja, zastupanja, dugoročnog strateškog organizacionog planiranja i podsticanje nivoa uključivanja i inkluzije organizacija civilnog društva u proces donošenja odluka povezan sa bezbednošću, zdravljem na radu i uslovima rada.

Ovaj poziv za istraživanje interesa namenjen je angažovanju trenera za pružanje osnovnih obuka u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, standardima, uslovima rada.

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave Pismo o nameri i dostupnosti, uključujući nacrt dnevnog reda obuke, predloženu metodologiju i finansijsku ponudu.  Radna biografija (CV) treba da bude predstavljena u EU formatu.

U potpunosti popunjeni dokumenti trebaju biti dostavljeni najkasnije do 25.09.2017 do 16.00h.

Dokumenti se mogu dostaviti na sledeći kontakt: andrijana.tomic@ubzrs.rs,

ili na adresu:

“Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije” – “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (OCD) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

Adresa: Beogradska 78, Kragujevac, Republika Srbija

Ref: za domaćeg trenera

 

ТОR-OSH treneri

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *