/ NOVOSTI / Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Saveta za bezbednost i zdravlje na radu

Andrijana Tomic on 18/01/2018 - 1:09 pm in NOVOSTI
5 (100%) 2 votes

U Savet za bezbednost i zdravlje na radu imenuju se:

1) za predsednika:

– Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja;

2) za članove:

(1) Marina Furtula, vršilac dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(2) Stevan Đurović, vršilac dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

(3) Branislav Atanacković, vršilac dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine,

(4) Ana Langović Milićević, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,

(5) Leposava Sojić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

(6) Danijela Milosavljević Ostojić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

(7) prof. dr Stevica Deđanski, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike,

(8) Vesna Knjeginjić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra zdravlja,

(9) Dragan Grgurović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

(10) general-major mr Goran Radovanović, direktor Inspektorata odbrane u Ministarstvu odbrane,

(11) prof. dr Petar Bulat, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

(12) prof. dr Momir Praščević, dekan Fakulteta zaštite na radu Univerziteta u Nišu,

(13) doc. dr Ivan Mačužić, profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu,

(14) prof. dr Miodrag Hadžistević, profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,

(15) prof. dr Aleksandar Milovanović, direktor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”,

(16) Nebojša Miletić, član Predsedništva Unije poslodavaca Srbije, član Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije i predsednik sektora za preventivni inženjering u okviru Unije poslodavaca Srbije,

(17) Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije,

(18) Saša Dimitrijević, predsednik granskog sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala, drvne industrije i putne privrede UGS „Nezavisnost”,

(19) Nebojša Žugić, menadžer za pravne poslove, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj,

(20) Jelena Žikić, potpredsednik Odbora za ljudske resurse Poslovnog udruženja Saveta stranih investitora,

(21) dr Aleksandar Perić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije,

(22) Dragan Stojanović, predsednik Udruženja za unapređenje sistema bezbednosti i zaštite radnika infrastrukture Srbije,

(23) Dragoslav Tomović, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije.

                                                                                                                                     II

 

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-13166/2017

U Beogradu, 11. januara 2018. godine

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 2 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *