/ EU-OSHA / Sastanak na vrhu za zdrava radna mesta ističe najbolje prakse politička rešenja za upravljanje sve starijom radnom snagom

Sastanak na vrhu za zdrava radna mesta ističe najbolje prakse politička rešenja za upravljanje sve starijom radnom snagom

Andrijana Tomic on 21/11/2017 - 6:51 am in EU-OSHA
Rate this post

Vodeći evropski stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu okupili su se dans u Bilbau, u Španiji na sastanku na vrhu za zdrava radna mesta Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Ovaj sastanak označava kraj izrazito uspešne kampanje Zdrava radna mesta za sve uzraste čiji je cilj promovisanje radnog veka u kontekstu sve starije evropske radne snage.

Više od 350 delegata, uključujući donosioce političkih odluka, socijalne partnere, partnere u kampanjama, predstavnike Evropske komisije, stručnjake za bezbednost i zdravlje na radu i ostale ključne aktere, razgovara o postignućima dvogodišnje kampanje i naučenim lekcijama i razmenjuje dobre prakse za održivi rad. Učesnici takođe slave uspeh partnerske šeme ove kampanje koja je privukla rekordan broj službenih partnera u kampanji i medijskih partnera i i dvadesetogodišnjica poznatog crtanog junaka bezbednosti i zdravlja na radu Napa. Sastanak na vrhu prenosi se uživo na internetu i sve će se sednice snimati i objaviti na kanalu YouTube Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu.

Staro i zvanično penzijsko doba Evropske radne snage raste širom Evrope. Demografske promene u radnoj snazi predstavljaju brojne izazove za organizacije, dobrim delom i zbog toga što 27% radnika smatra da neće moći nastaviti raditi svoj posao nakon navršenih 60 godina. Ove probleme potvrđuju i rezultati projekta Evropskog parlamenta. Bezbedniji i zdraviji rad za sve uzraste. Možete pretraživati ključne informacije na mreži pomoću interaktivnog višejezičnog alata za vizuelizaciju. Uz podizanje svesti o izazovima s kojima se suočava sve starija evropska radna snaga, kampanja je takođe uspešno omogućila pristup praktičnim, pravnim i političkim rešenjima za nošenje s tim izazovima.

Marianne Thissen, evropska komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, veštine i mobilnost radne snage, ističe važnost rada Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu i njen doprinos postizanju ciljeva evropskog stupa socijalnih prava i Strateškog okvira Evropske komisije za područje bezbednosti i zdravlja na radu : “Bezbedno i zdravo radno mesto je jedna od temelja evropskih stubova socijalnih prava. EU-OSHA je preuzela vodeću ulogu u promovisanju održivog starenja radne snage i sprečavanju ranog izlaska s tržišta rada u sklopu kampanje Zdrava radna mesta za sve uzraste. Zahvalni smo i prepoznajemo napore koje su uložili kako bi unapredili naš cilj pravednije i ravnopravnije Evrope za naše građane. ”

Karolj Giorgi, predsednik Upravnog odbora Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu, takođe je istakao važnost trostrane mreže podrške za rad Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu i posebno za kampanju: Ne možemo dovoljno naglasiti važnost saradnje svih strana. Vladine agencije, predstavnici radnika, poslodavci i partneri u kampanji mogu jedino raditi zajedno kako bi zaštitili budućnost evropske radne snage.  Ako usmerimo naše intervencije na rano razdoblje u radnom veku i nastojimo ostvariti efikasnu prevenciju, možemo osigurati da će održivost biti u središtu procesa donošenja odluka i da je dobrobit zaposlenih na prvom mestu. ”

Prve plenarne sednice uključuju uvodni govor o zdravstvenim nejednakostima u kontekstu sve starije radne snage i panel-diskusiju o uspešnim politikama i strategijama za promovisanje zdravog starenja. Ostale se sednice usredsređuju na mere koje je moguće preduzeti za promovisanje održivog rada, dobre prakse u oblasti rehabilitacije i povratka na posao i na moć neverbalne komunikacije i humora u povezivanju sa širom publikom. Učesnici takođe imaju priliku da se umreže, razmene dobre prakse i podele svoje iskustvo u kampanji.

Na poslednjoj plenarnoj sednici delegati će čuti više o nadolazećoj kampanji za 2018. – 2019. Zdrava radna mesta upravljaju opasnim materijama. Kampanja nastoji da podigne svest o profesionalnoj izloženosti opasnim materijama te istaći važnost prevencije hijerarhije poznate kao načelo STOP: zamena, tehničke kontrole, organizacione mere i lična zaštitna oprema.

https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-summit-2017

https://www.youtube.com/user/EUOSHA

 

Izvor: EU-OSHA

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *