/ DOGAĐAJI / Seminar – Bezbednost mašina – procena rizika

Seminar – Bezbednost mašina – procena rizika

Andrijana Tomic on 19/05/2017 - 8:05 am in DOGAĐAJI, NOVOSTI
5 (100%) 1 vote

Cilj seminara je upoznavanje sa aktuelnim temama iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u vezi sa  pripremama za izmenu Zakona, kao i određen broj novih Pravilnika i sagledavanje mogućih pravac razvoja oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno, strategije razvoja.

Seminar je namenjen svim pravnim i fizičkim licima, a prvenstveno odgovornim licima i licima za bezbednost, kao i svima koji su uključeni u poslove bezbednosti i zdravlja na radu ili se na bilo koji  drugi način bave ovim poslovima.

Namenjen je i poslodavcima, pravnim službama, studentima, proizvođačima, uvoznicima i nabavljačima opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštutu.

Imajući u vidu  značaj ove teme i široko područje primene, seminar je namenjen svima koji su zaposleni na bilo koji način, a i učenicima i studentima.

Vrnjačka Banja
1–2. juni 2017. Hotel SOLARIS RESORTS

Na seminaru će biti obrađivane:

– najaktuelnje teme iz Bezbednosti i zdravlja na radu, oblast regulativa, s obzirom na pripremu za donošenje novog Zakona , kao i određen broj novih Pravilnika
– Bezbednost mašina: delovi Pravilnika koji se odnose na tehničku dokumentaciju i
– Standard ISO 12100 sa posebnim osvrtom na pojedine povezane standarde.

Cena seminara sa PDV-om  12.400 dinara

 

Više informacija na : http://www.iiakm.org.rs/

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *