/ Category / Kašalj

Da li znate šta je kancelarijski virus? Evo kako najbolje da se sačuvate od njega

December 26, 2016
Rate this post
Otvoren radni prostor sa više od dvadeset zaposlenih danas je česta pojava u modernim kompanijama. Pored smanjena troškova prostora doprinosi razmeni ideja, boljoj komunikaciji među zaposlenima, ustaljivanju navika ali i širenju "kancelarijskog virusa“!…