/ Category / Opasnosti

Procena rizika u građevinarstvu

August 14, 2018
Rate this post
Prilikom procenjivanja rizika na gradilištu potrebno je  ustanoviti sledeće: Da li ima rizika; Ko može biti povređen; Kontrole koje treba uvesti na pojedinačno gradilište, i Ko bi bio odgovoran za sprovođenje kontrola i kada. Potrebno je proveriti…

Utvrđivanje opasnog rada za decu

June 20, 2017
Rate this post
Na osnovu člana  člana 4. stav 1. Konvencije MOR broj 182 o najgorim oblicima dečijeg rada („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 2/03) vlada je donela : Uredbu o utvrđivanju opasnog rada za decu. Uredba je objavljena u „Sl. glasniku…

Jedan dan u životu savremenog čoveka

October 24, 2016
5 (100%) 2 votes
Savremeni čovek se budi u krevetu od veštačkih drvenih ploča (iverice, medijapana ili OSB ploča, koji su vidovi obrađenih drvenih vlakana lepljenih raznim lepkovima sa sadržajima formaldehida i toluola), sa posteljinom dezeniranom svakojakim isparljivim…

Procjena opasnosti u zdravstvu

July 21, 2016
Rate this post
Uvod Svrha procjene opasnosti je ustanoviti vezu između opasnosti i posljedica po zdravlje, te procijeniti rizik po zdravlje uslijed izlaganja opasnostima (Cox i dr., 2000). Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO/WHO) (2005), procjena opasnosti po…

Mišićno-koštani poremećaji (MKP) uzrokovani radom u obrazovanju

July 21, 2016
Rate this post
Sažetak Podaci dostupni za  obrazovni sektor  otkrivaju vrlo  niske  stope  mišićno- koštanih  poremećaja  (MKP).  Radnici  u  obrazovanju  imaju  vrlo  nisku izloženost ponavljajućim pokretima ruke i šake, i vrlo je malo njih izloženo riziku…

Lista najopasnijih zanimanja na svetu

July 1, 2016
Rate this post
Pitate se koja su najopasnija zanimanja na svijetu. Krećemo od prvog mesta. Građevinski radnici Neke činjenice: padovi su najčešći uzročnici povreda sa smrtnim ishodom. U SAD-u građevinska industrija je na drugom mestu po broju smrtnih povreda radnik…