/ Category / Zlatko Popović

Od škrtih poslodavaca do nemarnih radnika

February 4, 2018
Rate this post
U Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu jasno se navodi da je svaki poslodavac dužan da radniku obezbijedi sigurno mjesto za rad. Zaposleni svoje pravo ostvaruje opštim aktom i ugovorom. U praksi, međutim, situacija je drugačija, pa je tako samo u toku…