/ DOGAĐAJI / TAIEX RADIONICA O ZAKONU ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

TAIEX RADIONICA O ZAKONU ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Andrijana Tomic on 29/09/2017 - 9:09 am in DOGAĐAJI, NOVOSTI
5 (100%) 1 vote

Dana 29. 09.2017. godine  održana je TAIEX ( (tehnička pomoć i razmena informacija) radionica na temu primene Direktive Veća 89/391/EEC od 12 juna 1989 o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu, izrade Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Radionica je namenjena članovima radne grupe za pripremu izrade nacrta Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Predavanje su održali eksperti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, g-đa  Marina Furtula, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ministarstvo rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja,  Mr. Károly György, Predstavnik Konfederacije Sindikata Mađarske, Mr. Sven Timm, Šef Odeljenja za prevenciju,  Nemačko socijalno osiguranje za akcidente (DGUV). Radionica je usmerena  na predstavljanju zaštitnih i preventivnih službi, konsultacija i učešća radnika i zdravstvenom nadzoru.

G-đa Marina Furtula, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu je predstavila postojeće zakonodavstvo u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu kao i Plan rada Uprave za bezbednost i zdravlje na radu  2018. godine.

      

Mr. Károly György, Predstavnik Konfederacije Sindikata Mađarske je predstavio  “Praktičnu implementaciju zaštitnih i preventivnih  mera sa posebnim fokusom na  uključivanje radnika u sprovođenju OSH aktivnosti” kao i “Praktičnu implementaciju konsultacija i učešća radnika sa specifičnim fokusom  na odgovarajuće obuke za predstavnike radnika”.

                  

Mr. Sven Timm, Šef Odeljenja za prevenciju,  Nemačkog socijalnog osiguranja za akcidente (DGUV) je predstavio “Praktičnu implementaciju zdravstvenog nadzora u Nemačkoj” kao i “Povezivanje članova Evropske  Direktive 89/391 za transponovanje u nacionalno zakonodavstvo”.

 

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *