/ NOVOSTI / U Srbiji oko 12.000 radnika na lizing

U Srbiji oko 12.000 radnika na lizing

ubzrs on 04/01/2017 - 2:15 pm in NOVOSTI
Rate this post

Procena je da je preko najvećih agencija angažovano oko 12.000 radnika, a prema nekim procenama, imajući u vidu brojne manje agencija, radi se o većem broju.

Fondacija Centar za demokratiju pripremila je, u okviru projekta “Otvoreno o javnim politikama“, periodični izveštaj nakon 100 dana rada Vlade Srbije na temu “Regulacija lizinga radne snage u Republici Srbiji“.

U svom centralnom delu ovaj izveštaj fokusira se na problem tzv. lizinga radne snage u našoj zemlji odnosno na potrebu pravnog regulisanja rada agencija za zapošljavanje. Iako je bilo predloga, kako iz stručnih krugova, tako iz sindikata i civilnog društva, da se rad ovih agencija definiše Zakonom o radu prilikom poslednjih izmena i dopuna Zakona o radu, do toga tad nije došlo već se ovo pitanje ostavilo za poseban zakon čije se donošenje očekuje u narednom periodu, a u skladu sa planom rada Vlade.

Donošenje ovog zakona najavio je ministar Vulin u momentu raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. U martu 2016. godine formirana je radna grupa za izradu ovog posebnog zakona. Prema najavama, očekuje se da će predlog zakona biti razmatran i usvojen polovinom naredne godine.

“Procena je da je preko najvećih agencija angažovano oko 12.000 radnika, a prema nekim procenama, imajući u vidu brojne manje agencija, radi se o znatno većem broju radnika. O značaju ove teme i problemima sa kojima su radnici angažovani preko agencija za zapošljavanje suočeni, razgovaralo se i na nekoliko sastanaka u organizaciji sindikata, Privredne komore Srbije i drugih zainteresovanih strana, kao i na sastancima Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 19 Socijalna politika i zapošljavanje kojom predsedava Fondacija Centar za demokratiju. I nedavno objavljeni Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije ističe da “iako su ovlašćene privatne agencije za zapošljavanje već aktivne na tržištu rada, važno je da se napreduje sa razvojem specifičnog zakonodavnog okvira u skladu sa pravnim tekovinama EU u ovoj oblasti“, navodi se u izveštaju Centra za demokratiju.

Fokusirajući se na ovu temu, Centar za demokratiju, poziva sve aktere da se u pripremu ovog predloga zakona uključe kako bi se postojeći problemi i moguća rešenja razmotrili iz raznih uglova u nameri da se ova oblast reguliše u skladu sa najboljom praksom i potrebom poštovanja radnih prava.

Izvor: B92

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *