/ EU-OSHA / Umrežavanje znanja

Umrežavanje znanja

Andrijana Tomic on 14/09/2016 - 9:06 am in EU-OSHA
Rate this post

OSHwiki je viinternetska platforma EU-OSHA-e putem koje korisnici mogu deliti znanje o bezbednosti i zdravlju na radu i međusobno se  povezati na mreži. Cilj je omogućiti lako dostupan i merodavan izvor informacija, koji se lako može ažurirati ili prevesti uz pomoć zajednice OSHwiki. Samo akreditovani autori mogu pisati članke. S obzirom na to da je OSHwiki pokrenuta 2014. godine, cilj je u 2015. bio proširiti bazu znanja koristeći društvene mreže za promociju platforme OSHwiki i privlačenje novih autora. To je rezultiralo objavljivanjem novih članaka, dok su postojeću uređeni i prevedeni, a stranica OSHwiki doživela  je veliko povećanje u broju poseta.

Umrežavanje i korporativne funkcije

Tokom 2015. godine Upravni odbor i Ured sproveli su mere koje su omogućile planiranje unapred, uključujući reorganizaciju rasporeda sastanaka kako bi se bolje uskladili sa ciklusom planiranja i izveštavanja o aktivnostima EU-OSHA-e. Između ostaloga, donesena je odluka o prihvatanju plana upravljanja za 2016. godinu, o temi za kampanju Zdrava radna mesta 2018. – 2019. (koja će se fokusirati na opasne stvari) i na sprovođenje dodatnih mera za sprečavanje prevara i sukoba interesa. Na evropskom novou, EU-OSHA je nastavila sarađivati  sa Parlamentom i Komisijom, pružajući doprinos temama bezbednosti i zdravlja na radu te odborima za sektorski socijalni dijalog, kao i pružajući podršku i pomoć Veću Europske unije. Takođe je blisko sarađivala sa evropskim socijalnim partnerima; na primer, EU-OSHA je učestvovala i promovisala radionicu o rodu i održivom radu na konferenciji Instituta evropskih sindikata o ženskom zdravlju i poslu, održanom u martu.

Резултат слика за osha wiki

U junu je pokrenut novi portal EU-OSHA-e; uz novi izgled i pojavu, portal sada omogućuje jednostavniju navigaciju i upotrebu na mobilnim uređajima. Do kraja 2015. godine zabeleženo je 2,5 miliona posetioca. Nova strategija za upravljanje odnosom s klijentima, koja se razvijala tokom 2015., povezaće se s portalom. Uz pomoću društvenih mreža, EU-OSHA došla je do najvećeg broja ljudi do sada, a broj pratioca stabilno raste.

U sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć, EU-OSHA je više od 10 godina radila sa centralama za bezbednost i zdravlje na radu u Turskoj i drugim državama i teritorijima Zapadnog Balkana, kako bi ih pripremila za integraciju i sastav EU-OSHA. Nakon pauze od godinu dana, u novembru 2015. potpisan je novi ugovor koji omogućuje EU-OSHA-i nastavak pružanja financijske i praktične podrške u 2016. Dvogodišnji projekat Evropske politike susedstva EU-OSHA-e završen je u januaru 2016. godine. Tokom dve godine trajanja projekta, EU-OSHA ostvarila je značajan doprinos razvoju sastava bezbednosti i zdravlja na radu u južnim i istočnim partnerskim zemljama, pomažući u osnivanju centrala, izgradnji kapaciteta, diljenju dobrih praksi i prevođenju najvažnijih materijala na nekoliko jezika.

Izvor: Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu – EU-OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *