/ NOVOSTI / Upravljanje opasnim supstancama

Upravljanje opasnim supstancama

Andrijana Tomic on 31/10/2018 - 9:48 am in NOVOSTI
Rate this post

U organizaciji Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa  Evropskom agencijom za bezbednost i zdravlje na radu dana 30.10.2018. godine u Skupštini grada Beograda održana je konferencija pod nazivom “Sprečavanje izlaganju opasnim supstancama”.  Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva zaštite životne sredine,  predstavnici Evropske Agencije za bezbednost i zdravlje na radu, predstavnici  Saveznog ministarstva  rada, socijalnih pitanja, zdravlja i zaštite potrošača Republike Austrije, socijalni partneri, stručnjaci za bezbednost i zdravlje na radu, predstavnci kompanija i dr..

Konferencijom je predstavljena nacionalna i međunarodna praksa upravljanja opasnim supstancama, zakonodavni okviri u oblasti upravljanja hemikalijama, nacionalna i međunarodna praksa u oblasti upravljanja opasnim supstancama.

Primeri dobre prakse su predstavljeni od strane direktora “Centra za čistiju  proizvodnju Srbije”,  prof. dr Branka Dunjića, zatim savetnika za hemiju i ekologiju Ljiljane Obrenović ispred kompanije “Rudnik i Flotacija Rudnik” d.o.o.,  kao i rukovodioca Službe za bezbednost i zdravlje na radu  JP “Elektroprivreda Srbije”.

Konferencija je imala za cilj podizanje svesti  o postojanju opasnih supstanci, da je važno da se njima upravlja na odgovarajući način, kao i najboljim načinima da se to ostvari, što je i cilj Kampanje za zdrava radna mesta.

 

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *