/ PROJEKAT / “UVODNI SASTANAK NA TEMU: „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

“UVODNI SASTANAK NA TEMU: „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

Andrijana Tomic on 18/10/2016 - 11:16 am in PROJEKAT
5 (100%) 1 vote

Dana 14.10. 2016 godine u sa početkom u 15h na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je predstavilo projekat „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama finansiran od strane Evropske Unije.

Učešće su pored predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, uzeli i Unija Poslodavaca Srbije, naučna i stručna javnost, pravna lica sa licencom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, službe medicine rada, udruženja za bezbednost i zdravlje na radu, medijske organizacije, lica za bezbednost i zdravlje na radu, i dr.  Ukupan broj učesnika 45.

U uvodnom delu sastanka učesnicima se obratio gospodin Dragoslav Tomovic, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije koji je predstavio rad kao i buduće aktivnosti Udruženja. Zatim se učesnicima obratio gospodin Milan Petkovski, mendzer projekta, predsednik Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Makedonije, koji je predstavio mrežu BALcanOSH.net  i njenu primarnu ulogu a to je saradnja u regionu po pitaju bezbednosti i zdravlja na radu, jačanje kulture prevencije i podizanje svesti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Kjučni fokus rada mreže jeste dugoročno konstantno poboljšanje implementacije zakonodavnog okvira kroz dugoročno strateško planiranje.

sajam-1sajam-2

img_7177capture-3

Andrijana Tomic, koordinator projekta je prezentovala projekat sa posebnim osvrtom na značaj regionalnog umrežavanja, razmenu dobre prakse, poboljšanje uslova rada i saradnje sa javnim institucijama što su ujedno i ciljevi ovog projekta. Naime kao rezultat ovog projekta se očekuje jačanje saradnje regionalnih CSO sa javnim institucijama i obezbeđivanje odgovarajuće implementacije standarda bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu OSH) i uslova rada u skladu sa relevantnim EU zahtevima. Prvenstveno regionalnom studijom će se proširiti svi socijalni partneri i predstavljaće odličan informativni alat koji može poboljašati situaciju u OSH oblasti i uslovima rada u Balkanskom regionu.

img_7123

Posebno je značajna uloga medijskih organizacija radi promocije i jačanja svesti u ovoj oblasti, predstavljanje ne samo primera loših praksi, nesreća na radu, nego i širenje dobre bezbednosne prakse. Od ovog projekta se očekuje da uticaj bude povezan sa pravima radnika, sa smanjenjem slučajeva loših praksi i povećanje uloge organizacija civilnog društva (u daljem tekstu CSO)  u procesu donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou.

Ono što je posebno istaknuto jeste da je projekat predstavljen na konferenciji Briselu u periodu od 23 – 24 juna 2016. godine.

Na konferenciji je predstavljeno 16 projekata zemalja zapadnog Balkana koji se odnose na jačanje regionalnih mreža i jačanja CSO kapaciteta od kojih je ovo jedini koji se odnosi na sferu bezbednosti i zdravlja na radu, što ukazuje na to da je Evropska Unija prepoznala važnost i značaj ove oblasti i dala punu podršku. Takođe je ova konferencija pružila prilIku da se CSOs umreže i pojačaju komunikaciju sa predstavnicima Evropske komisije.

Gospodin Dragoslav Tomović je predstavio stanje CSO u Srbiji, ulogu i značaj CSO u sferi rada kao  i postojeće stanje bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji, istakao važnost kontinualnih edukacija, obuka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Nedostatak poverenja, nizak nivo uključenosti građana u organizacije civilnog društva pokazuju da je u Srbiji civilno društvo slabo i da ima nizak nivo razvijenosti socijalnog kapitala.  Stoga nas ne treba čuditi što u Srbiji i dalje postoje velika nerazumevanja i sumnje u potrebe i mogućnosti saradnje različitih organizacija u zaštiti prava radnika. Mnogi su mišljenja, naročito u sindikatima, da je to tema prevashodno sindikata, ali i među nevladinim organizacijama nema mnogo onih koji se ovim temama bave (prevashodno zbog nemogućnosti nabavljanja sredstava za ovakvu vrstu projekata). Klasična ljudska solidarnost i podrška šireg građanstva radnicima koji ostaju bez posla ili su im firme u blokadi, ne postoji, istakao je gospodin Dragoslav Tomovic. Takođe, gospodin Dragoslav Tomović je naglasio ulogu inspekcije rada u poboljšanju uslova rada i istaknuo veliki napor inspekcije rada u proteklom periodu u pogledu suzbijanja rada na crno.

U završnom delu sastanka učesnicima se obratila gospođa Vera Božić Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje  na radu Srbije koja je predstavila CSO kao aktivne učesnike u promociji bezbednosti i zdravlja na radu, koordinaciji saradnje CSO sa vladinim institucijama i smernicima za uključivanje civilnog društva u proces donošenja odluka.

Učesnicima se obratio i predstavnik Unije Poslodavaca Srbije, gospodin Nebojša Miletić koji je naglasio punu podršku Unije posladavaca u realizaciji projekta i saradnji sa CSO.

Iz svega navedenog se vidi da se ciljevi projekta poklapaju sa ciljevima povećanja kapaciteta CSO i jačanja socijalnog dijaloga sa nosiocima javnih funkcija i socijalnim partnerima kroz nastupajuće reformske promene za period do 2019. godine.

BALcanOSH.net mreža će doprineti promociji humanog radnog okruženja, poboljšanju uslova rada i praćenju OSH sistema.

Umrežavanje, razmena dobrih praksi i iskustva između regionalnih CSO će pomoći u poboljšanju zakonodavstva u Balkanskom regionu.

 

http://www.rtk.co.rs/drustvo/item/31327-unapredenje-zdravlja-na-radu

Izveštaj izradila:

Andrijana Tomic,

project officer

 

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *