/ DOGAĐAJI / Тrening „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije”

Тrening „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije”

Andrijana Tomic on 24/11/2017 - 7:46 am in DOGAĐAJI
Rate this post

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbiji je dana 24.11.2017. godine prisustvovalo treningu „Poglavlje 19 i Direktive Evropske unije” za predstavnike Radne grupe 17 Nacionalnog konventa o Evropskoj Uniji za Poglavlje 2 i 19, NVO i sindikate.

U okviru navedenih poglavlja obrađene su teme o značaju Direktiva EU i njihova veza sa Poglavljem 19, zatim Radna prava i njihova zaštita u okviru poglavlja 19, kao i Bezbednost i zdravlje na radu u okviru poglavlja 19. Učesnici su imali prilike da razmotre važna pitanja po pitanju bezbednosti i zdravlja na radu, prava radnika i uslova rada. Tokom treninga su predstavljene Direktive Poglavlja 2 i Poglavlja 19 kao i njihovo transponovanje u nacionalno zakonodavstvo. Tokom treninga se vodila diskusija o pravnom okviru bezbednosti i zdravlja na radu, izazovima u praktičnoj primeni, proceni rizika, odborima za bezbednost i zdravlju na radu kao i mnoga druga važna pitanja.

Fondacija Centar za demokratiju, uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme sprovodi projekat „Dostojanstveno raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata“ koji za cilj ima doprinos promociji i primeni standarda dostojanstvenog rada u Srbiji.

Udruženje je tokom treninga predstavilo analizu direktiva koja je sprovodena na kros – sektorskom sastanku u okviru projekta “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje  uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama”.

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *