/ ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE / 14. ECOFAIR – Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa

14. ECOFAIR – Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa

Andrijana Tomic on 03/04/2017 - 10:32 am in ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
Rate this post

EcoFair, najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine.

Centralne teme ovogodišnjeg EcoFair-a, koji će biti održan od 4. do 6. oktobra na Beogradskom sajmu, su „zelena ekonomija“, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Oba programa – i izlagački i stručni prateći, obuhvataju sve segmente zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, vodu, prirodnе resursе, reciklažu, berze ekoloških usluga, lokalnu samoupravu, komunalnu opremu, nevladin sektor koji se bavi zaštitom životne sredine.

 

EcoFair

POKROVITELJSTVO
Kao i prethodnih godina, očekuje se tradicionalno pokroviteljstvo resornog Ministarstva odgovornog za oblast zaštite životne sredine.

PARTNERI

Privredna komora Srbije i mnoga druga strukovna udruženja i akademske institucije Srbije i regiona.

TEMATIKA SAJMA

Zelene investicije u infrastrukturu i zaštitu životne sredine. Privlačenje investicija i finansija iz EU fondova u region, zajedničko regionalno apliciranje za projekte, regionalni projekti kroz regionalnu saradnju. Regionalno napredovanje, poslovni sastanci kompanija i institucija regiona. Javno-privatno partnerstvo.

RECIKLAŽA I UPRAVLJANJE OTPADOM

Industrijski, komunalni, medicinski, elektronski i bio-otpad. Mašine i oprema za sakupljanje i reciklažu otpada. Sanacija i rekultivacija prostora degradiranih deponija komunalnog otpada. Tehnologije za preradu otpada i očuvanja životne sredine.

KOMUNALNA DELATNOST

Komunalna oprema, komunalne mašine, komunalna vozila

REŠENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U OBLASTIMA

Elektroprivreda i industrija. Komunalna pitanja. Deponovanje, sortiranje i reciklaža otpada. Zaštita od buke i vibracija. Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine.

BERZA EKOLOŠKIH USLUGA I OPREME

Usluge ekohemijske karakterizacije životne sredine. Inženjering u životnoj sredini. Laboratorijska oprema.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Praćenje klime i klimatskih promena. Zaštita i upravljanje prirodnim resursima. Održivi razvoj i obnova prirodnih resursa. Gajenje, održavanje i obnova šuma. Rečni i jezerski ekosistemi. Nacionalni parkovi i druga zaštićena prirodna dobra. Klizišta i odroni, prevencija i sanacija. Procena opasnosti od hemijskog udesa i prevencija. Upravljanje industrijskim zagađenjem. Zaštita od buke i vibracije. Strategija, projekti i edukativni programi za očuvanje životne sredine i prirode

PAMETNI I ODRŽIVI GRADOVI

VODA
Analiza, upravljanje i praćenje površinskih i podzemnih voda. Oprema, hemikalije i tehnologija za distribuciju i održavanje vode i vodovoda (prečistači, cisterne, rezervoari). Kontrola izvorišta i postrojenja za tretman voda. Navodnjavanje i odvodnjavanje. Proizvođači mernih instrumenata, automatizacija i monitoring sistem. Oprema za izgradnju i održavanje vodovoda i kanalizacije. Oprema i tehnologija za odvođenje i prečišćavanje industrijskih i drugihotpadnih voda. Monitoring voda. Zaštita od poplava. Rečni ekosistemi.

VAZDUH
Merenje kvaliteta i zagađenja vazduha. Zaštita vazduha. Smanjenje štetnih emisija elektroenergetskog i industrijskog kompleksa.

ZEMLJIŠTE
Merenje kvaliteta, prevencija zagađenja i dekontaminacija zemljišta. Biodiverzitet i geodiverzitet.

TRŽIŠTE
Zapadni Balkan obuhvata ekološki prostor na kome živi 23 miliona stanovnika. Najavljene su značajne investicije u sektor zaštite životne sredine. Najavljeni su regionalni ekološki projekti kroz regionalnu saradnju. Region će investirati značajna sredstva u narednih deset godina u ovu oblast. Ključni mehanizam finansiranja – Zeleni fond, je ponovo aktiviran prošle godine.

UČESTVUJU

+ Ključni akteri industrije reciklaže, upravljanja otpadom, zaštite životne sredine
+ Resorne državne institucije
+ Ključna strukovna udruženja i kompanije
+ Specijalizovane profesionalne institucije
+ Akreditovane laboratorije
+ Proizvođači, distributeri, instalateri
+ Finansijski provajderi i konsultanti
+ Inženjeri, projektanti
+ Akademske institucije, NVO i specijalizovani mediji

Izvor: https://www.energetskiportal.rs

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *