/ GLAVNA TEMA / Apel za primenu preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

Apel za primenu preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

ubzrs on 03/10/2016 - 10:04 am in GLAVNA TEMA
Rate this post
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Inspektorat za rad uputili su danas apel poslodavcima i zaposlenima da u cilju smanjenja rizika od povređivanja i sprečavanja povreda na radu, dosledno primenjuju Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

U saopštenju se navodi da se najveći broj povreda na radu može izbeći primenom preventivnih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i korišćenjem sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

S obzirom na to da su pojedini radnici koji su zadobili smrtne i teške povrede na radu bili neprijavljeni i da su angažovani bez prethodnog upoznavanja sa tehnologijom rada, Inspektorat za rad podseća poslodavce na to da su dužni da sa radno angažovanim osobama zaključe ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor u skladu sa Zakonom o radu, i da vode računa o njihovoj stručnoj osposobljenosti i osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad.

Poslodavci su takođe dužni da prilikom organizovanja radnog procesa obezbede preventivne mere radi zaštite života i zdravlja zaposlenih i radno mesto na kome su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Inspektorat za rad podseća i zaposlene na to da su dužni da primenjuju propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koriste sredstva za rad i opasne materije, i sredstva za ličnu zaštitu na radu, te da u slučaju uočenih nedostataka izveste poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.

Poslodavca koji ne poštuje Zakon o radu, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i podzakonske akte iz ove oblasti, zaposleni mogu − u pisanoj formi, putem imejla, telefonom ili lično − prijaviti nadležnoj inspekciji rada.

Poslodavci i zaposleni se mogu obratiti Inspekciji rada i za potrebna obaveštenja i savete u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Podaci o adresama, imejl adresama i brojevima telefona Inspekcije rada dostupni su na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i na podsajtu Inspektorata za rad u okviru tog sajta, ističe se u saopštenju.

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *