/ BALCanOSHnet / BALcanOSH – Međunarodna konferencija o regionalnoj saradnji – Kancerogeni u radnoj sredini

BALcanOSH – Međunarodna konferencija o regionalnoj saradnji – Kancerogeni u radnoj sredini

Andrijana Tomic on 14/11/2016 - 8:15 am in BALCanOSHnet
Rate this post

U periodu od 10-11.11.2016. godine Društvo inženjera bezbednosti Ljubljane je organizovalo konferenciju sa međunarodnim učešćem posvećenu problemu kancerogena u radnoj sredini kao i regionalnoj saradnji.

Konferencija je okupila brojne stručnjake iz oblasti medicine rada, bezbednosti i zdravlja na radu, socijalnih odnosa itd. Učesnici su predstavili probleme koji se javljaju usled izloženosti kancerogenim materijama, profesionalna oboljenja kao i primeri dobre prakse koje treba implementirati u cilju smanjenja profesionalnih oboljenja usled izloženosti kancerogenima na radu.  Profesionalni kancer je najveća  pojedinačna pretnja kada se pogleda broj smrtnih slučajeva u razvijenom svetu i ova ozbiljna i bolest koja se može sprečiti  ubrzo postaje i najveći ubica na radnim mestima u većini zemalja u svetu.

Nacionalni registri kojima se prati izloženost kalcerogenim materijama na radu razvijeni su u nekim zemljama. Međutim konstantovano je da nisu ni približno obuhvaćene sve kancerogene materije  a nedovoljno izveštavanje je lako moguće.  Posebno se nedovoljno izveštava o povremenim i niskim izloženostima.  Međutim kako se registrima identifikuju radna mesta na kojima se kancerogene materije koriste do određene mere  mogu podstaknuti preduzimanje mera sprečavanja a tokođe mogu pomoći nadležnim organima u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu u usmeravanju svojih inspekcija, smernica i kontrole aktivnosti.  Takođe postoji opasnost da obaveštenja postanu godišnja rutina koja  ne dovodi do identifikovanje i primene mera za smanjenje izloženosti kancerogenim materijama i rizicima na radnim mestima. Posebna zabrinutost se javlja kada su u pitanju mladi radnici koji su često zaposleni privremeno ili kratkoročno ili su zaposleni na povremenim zadacima kao što su poslovi održavanja, a takođe su  pri obavljanju posla izloženi kancerogenim materijama.

slo

Predsednik IOSH-a (Međunarodna organizacija bezbednosti i zdravlja na radu – UK) Graham Parker i Malcolm McIntyre,  su predstavili IOSH međunarodnu kampanju u borbi protiv kancerogena radu i naglasili prisutnost kampanje širom sveta.  Efikasno sprečavanje bolesti povezanih sa radom zahteva poznavanje  izloženosti (trajanje x intenzitet izloženosti), tako da je u  pogledu profesionalnih karcinoma, važno je prikupiti znanja o izloženostima različitih profesija, poslova i zadataka. U pogledu sprečavanja bilo bi korisno proceniti buduće uticaje sadašnjih izloženosti. To bi zahtevalo informacije o broju izloženih radnika i nivou izloženosti tokom rada. Saglasno ciljevima EU zakonodavstva o bezbednosti i zdravlju na radu , potrebno je osigurati identifikaciju rizika od profesionalnih karcinoma kao i zabranu izloženosti. Potrebno je postaviti stroge zahteve i ambiciozne ciljeve – eliminisati  profesionalni kancer. Ovo bi trebalo da se postigne postepenim koracima od toga da se prvo smanji profesionalna izloženost kancerogenima materijama i povezanim procesima kao i poslovima za koje se zna da prouzrukuju ili doprinose kancerogenima povezanim sa radom. Ovo zahteva međunarodnu saradnju u cilju  prepoznavanja  politike  koje  daju rezultate. Takođe, moramo da edukujemo poslodavce, zaposlene o kancerogenima na radnim mestima, kako ih prepoznati i na kraju potrebno nam je  više saradnje sa medicinom rada  u cilju smanjenja profesionalnih oboljenja a samim tim i broja žrtava.
Bled

Na konferenciji su takođe predstavljeni i  članovi BALcanOSH.net mreže, značaj regionalnog umrežavanja kao i regionalne saradnje. Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije, je kao deo BALcanOSH mreže predstavilo svoj budući rad kao i podršku kampanji No Time to Lose.  Svi učesnici konferencije su se složili da prioritet mora biti poboljšanje uslova rada, veća uključenost medicine rada kao i edukacija i podizanje svesti o kancerogenima na radu.

 

Više informacija o kampanji No Time to Lose kao i mapu kancerogena  možete pogledati na sledećim linkovima :

Second International Balkan Regional Conference “OSH”

http://www.notimetolose.org.uk/News-and-events/Balkans-conference-to-highlight-occupational-cancers.aspx

http://www.ioshmagazine.com/article/balkans-conference-highlight-occupational-cancers

 

Izveštaj izradila

Andrijana Tomić

Project officer

 

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *