/ AUTORSKI RADOVI / Bezbedan rad sa ručnim alatom

Bezbedan rad sa ručnim alatom

Andrijana Tomic on 30/11/2017 - 9:26 am in AUTORSKI RADOVI
3.5 (70%) 2 votes

Ručni alat je alat sa kojim se vrši ručna obrada.  Ručni alat uključuje sve od sekire pa do osovinskih ključeva.  Pogodni ručni alat uključuje: ručne makaze, odvijači, čekići, klešta, osovinske ključeve, turpije, testere, zumbe, rendisaljke.

Pogrešan alat za posao

Najveće opasnosti koje se javljaju kod upotrebe ručnog alata potiču od neodgovarajućeg održavanja i zloupotrebe.

Neki primeri uključuju sledeće:

 • Ukoliko se turpija koristi kao šrafciger (odvijač) šiljak turpije se može slomiti i odleteti, i tako pogoditi korisnika ili zaposlenog;
 • Ukoliko se drvena ručka koristi kao alat, kao što je čekič ili sekira se može rascepiti ili polomiti,  glava alata se može otkinuti i odleteti i pogoditi korisnika  ili drugog zaposlenog;
 • Ukoliko su čeljusti ključa izbočene, ključ može da sklizne;
 • Ukoliko se koristi alat kao što je dleto, klinovi, ili šestar, ruke mogu da zadrhte, tako da leteći delovi mogu da odlete i pogode korisnika ili drugog zaposlenog.

Odabir pravog alata za posao

Pre odabira alata, razmišljajte o poslu koji obavljate.  Alat je projektovan za posebnu upotrebu. Korišćenje alata za svrhu za koju nije namenjen često dovodi do oštećenja alata  i može da dovede do bola ili povrede.

Vi smanjujete vaše šanse od povrede kada odaberete alat koji odgovara poslu koji obavljate.

Posao koji zahteva sečenje, stezanje i prihvatanje  će zahtevati ručni alat kao što su klešta, makaze i sečiva.

 • Posao koji zahteva da nešto udarite će zahtevati korišćenje čekića.
 • Posao koji zahteva da nešto zašrafite ili odvijete će zahtevati korišćenje šrafcigera, odvrtača odnosno ključeva.

Ručke

 • Odabrati alat sa uglom koji dozvoljava da radite sa ispruženim zglobom.
 • Alat sa savijenim ručkama je bolji od onog sa pravim ručkama kada se sila primenjuje horizontalno.
 • Alat sa pravim ručkama je bolji od alata sa savijenim ručkama kada se sila primenjuje vertikalno.
 • Za zadatke koji zahtevaju visoku silu, odabrati alat sa dužinom ručke duže od najšireg dela vaše šake – obično 4 do 6 inča.
 • Sprečiti kontakti pritisak (pritisak dodira) obezbeđujući da kraj ručke ne pritiska nerve i krvne sudove u palcu vaše ruke.  Ukoliko je ručka isuviše kratka, kraj će pristusnuti palac vaše šake i može uzrokovati povredu.
 • Odabrati alat koji nema klizajuću površinu  radi boljeg zahvatanja. Dodavanje nastavka na alatu poboljšava teksturu površine ručke.

Uvek koristite alat odgovarajućih dimenzija  shodno poslu koji obavljate.  Korišćenje alata malih dimenzija tamo gde je potrebno koristiti alat većih dimenzija  može da dovede do povrede ili oštećenja alata.

Pratite sledeća pravila:

 • Nikada ne koristite šrafciger kako biste uvideli da li je električni krug topao;
 • Nikada ne koristitte mašinski čekić  tamo gde treba koristiti stolarski čekić;
 • Ne udarajte površinu od čelika kao što je nakovanj, sa čeličnim čekićem zato što mali deo čekića se može polomiti i povrediti nekoga;
 • Uveriti se da ključevi pravilno funkcionišu;
 • Nikada ne koristiti klešta tamo gde je potrebno koristiti ključeve;
 • Nikada ne udarajte ključeve čekićem ili koristite ključeve kao čekić;
 • Povlačenje na ključevima. Ne gurajte;
 • Tokom struganja, materijal osigurati na mengele testere;
 • Čuvajte vaše prste. Posebnu pažnju obratiti tokom rada sa čekićem  tako da udarate po predmetu, ne po prstima.

0 POST COMMENT
Rate this article
3.5 (70%) 2 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *