/ AUTORSKI RADOVI / Bezbedno korišćenje električnog alata i kablova

Bezbedno korišćenje električnog alata i kablova

Andrijana Tomic on 14/07/2017 - 8:46 am in AUTORSKI RADOVI
4 (80%) 1 vote

Koristite električnu opremu koja je odobrena i u skladu sa propisima i standardima. Međutim, korišćenje odobrene opreme ne eliminiše sve opasnosti, ako je oprema oštećena ili se koristi u nepovoljnim uslovima, kao što su rad na kiši ili u vlažnim uslovima. kablovi za povezivanje pokretne opreme i napojni kablovi amoraju da se održavaju u dobrom stanju i da budu pogodni za sve uslove korišćenja. Na primer, spoljašnji gumeni omotač (plašt) može da bude neoštećen, ali može da prikrije prekinut provodnik za uzemljenje. Takođe, većina proizvođača električne opreme navodi da se njihova oprema ne treba koristiti u vlažnim ili mokrim uslovima. Klasa A vrste uzemljenja, mora da se koristi kada radite napolju ili u vlažnim ili mokrim uslovima.

Procedura bezbednog rada

• Proveravajte alat, napojne kablove, i električne priključke na oštećenja pre svake upotrebe. Popravite ili zamenite oštećenu opremu.
• Prekidač na alatu isključite pre povezivanja na napajanje.
• isključite napajanje pre početka podešavanja.
• proverite da li su alati ispravno uzemljeni ili dvostruko izovani.
uzemljeni alati moraju da imaju trožilni kabl sa utikačem koji ima tri kontakta. Ovaj utikač mora da bude priključen na ispravno uzemljenu tropolnu utičnicu.
• Nemojte da prekidate treći (uzemljenje) kontakt na utikaču.
• Ispitajte električne alate i kablove za efikasno uzemljenje sa instrumentom za ispitivanje, pre upotrebe.
• Zamenite napred otvorene utikače sa napred zatvorenim utikačima. Napred zatvoreni utikači su zapečaćeni i predstavljaju manju opasnost od električnog udara ili kratkog spoja (pogledajte sliku sa desne strane).
Utikač produžnog kabla ne sme da bude otvoren napred, i mora da bude sa tri kontakta.
• Nemojte da premošćavate prekidače za uključenje/isključenje (ON/OFF) na alatu sa kablom za napajanje.
• Uklonite kablove za napajanje preko prolaza ili radnih površina gde je moguće da se izbegne opasnost od saplitanja.
• Ne upotrebljavajte produžne kablove kao stalnu instalaciju. Oni mogu da se koriste za privremeno napajanje oblasti koje nema veliku izlaznu snagu.
• Nemojte dozvoliti da vozila ili oprema prelazi preko nezaštićenih kablova za napajanje. Kablove treba postaviti u cevi za zaštitu električnih provodnika ili ih postaviti između dve daske odgovarajuće jačine.
• Držite kablove za napajanje udaljene od toplote, vode i ulja.
• Nemojte da koristite kablove sa manjim presekom za napajanje velikih opterećenja.
• Nemojte da nosite električne alate sa napojnim kablom.
• Ne isključujte napojni kabl povlačenjem ili trzanjem kabla iz utičnice. Povlačenje za kabl a ne za utičnicu može da dovede do udara struje.
• Ne uvezujte u čvor napojne kablove. Čvor može da izazove kratak spoj i udar struje. Kabl savite u omču ili koristite utikač sa zaključavanjem.
• Ne čistite alat sa zapaljivim rastvaračima.
• Ne koristite električni alata u zonama koje sadrže visok nivo eksplozivnih para i gasova.
• Ne preopterećujte strujno kolo uključivanjem nekoliko kablova u jednu utičnicu.

 

0 POST COMMENT
Rate this article
4 (80%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *