Dnevnik u tekstu pod naslovom BOLJI USLOVI ZA ISTRAŽIVAČE U SRBIJI: PODRŠKA EVROPSKE UNIJE, piše:

Kao najveći donator u Srbiji poslednjih 15 godina, Evropska unija Projektom podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji EU finansira sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), i u okviru njega Programom TTF, nastavlja da doprinosi stvaranju što boljih uslova za istraživače u Srbiji, izjavio je nedavno ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji. Program sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po milion evra. Projekat sprovodi Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom.

Reč je o pilot Programu TTF za podršku naučno-istraživačkoj zajednici u Srbiji. Lokalnim centrima za transfer tehnologije pri univerzitetu u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i državnim naučno-istraživačkim institutima, ovaj program omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

Centralna kancelarija za transfer tehnologije pri Fondu za inovacionu delatnost, koja sprovodi Program TTF, nudi usluge poput ocene tehnološke I komercijalne spremnosti inovacije, podizanje nivoa komercijalne spremnosti finansiranjem dodatnog razvoja inovacije, definisanje i sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje inovacije, i nalaženje komercijalnih partnera.