/ Category / PROJEKAT

Zahtev za dostavljanje ponuda za organizovanje događaja

August 24, 2017
Rate this post
Poštovani, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije (SAOSH) u okviru projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloga organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama“, broj Ugovora:2015/370-380, finansiran…

Call for Expression of Interest for Hiring domestic trainers

July 6, 2017
5 (100%) 1 vote
PRОЈЕСТ: “Increasing capacities and strengthening of the role of the regional CSOs for improvement of the labor conditions and dialogue with public institutions” “Serbian Association for occupational safety and health” (SAOSH) requires engagement…

Poziv za angažovanje stručnjaka za obuke

July 6, 2017
Rate this post
Projekat: “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (OCD) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”.  Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije objavljuje poziv za angažovanje 1…

Kros – sektorski sastanak – Predstavnici javnih institucija

March 3, 2017
Rate this post
Rezime Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije dana 28.02.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga…

Kros – sektorski sastanak – Predstavnci OSH kompanija

March 3, 2017
Rate this post
Rezime Kros-sektorski sastanak koji je održalo Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije dana 01.03.2017. godine u sklopu aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i dijaloga…

Kros-sektorski sastanak

January 30, 2017
5 (100%) 1 vote
U  skladu sa planiranim aktivnostima projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucijama”, u implementaciji Balkan OSH mreže, BALcanOSH.net, Udruženje…

Kros – sektorski sastanak – Unija poslodavaca, sindikati

December 22, 2016
Rate this post
Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je  je dana 21.12.2016. godine organizovalo kros -sektorski sastanak koji se odvija u okviru aktivnosti projekta „Povećanje kapaciteta i  jačanja uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO)…

“UVODNI SASTANAK NA TEMU: „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva (CSO) za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”

October 18, 2016
5 (100%) 1 vote
Dana 14.10. 2016 godine u sa početkom u 15h na Međunarodnom sajmu prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO, Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je predstavilo projekat „Povećanje kapaciteta…

Expo 112: okrugli sto na temu predstavljanja projekta: ‚‚Povećanje kapaciteta i jačanje uloge CSO‚‚

October 6, 2016
5 (100%) 1 vote
U periodu od 11. do 14. oktobra 2016. godine na Beogradskom sajmu, održaće se 40. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu ,,112 EXPO” pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje,…

Kick-off meeting – Skopje, Macedonia

September 1, 2016
5 (100%) 1 vote
Macedonian occupational safety and health association (MOSHA) organized kick-off conference in Skopje, August 24th. Conference is organized with the aim of adopted the Project Strategy and Action plan of the project “Increasing capacities and strengthening…