/ EU-OSHA / Evropsko istraživanje preduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER)

Evropsko istraživanje preduzeća o novim rizicima i rizicima u nastajanju (ESENER)

Andrijana Tomic on 08/01/2018 - 7:36 am in EU-OSHA
Rate this post

EU-OSHA-ino Evropsko istraživanje o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER) opsežno je istraživanje o načinima upravljanja bezbednosnim i zdravstvenim rizicima na radnim mestima u Evropi.

Veliki broj preduzeća  i organizacija širom Evrope pozvano je na delovanje  u upitniku usmerenom na:
  • rizike za opštu bezbednost i zdravlje na radnom mestu kao i  načine upravljanja tim rizicima;
  • psihosocijalne rizici, poput stresa, uznemiravanja i maltretiranja;
  • pokretači i prepreke upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu;
  • učestvovanje radnika u praksi bezbednosti i zdravlja na radu;

Rezultatima tih intervjua dodatne su popratne analize koje uključuju seriju opsežnih  studija usmerenih na specifične teme. U tim su studijama primenjene su  kvalitativne i kvantitativne metodologije istraživanja za lakše razumevanje glavnih rezultata istraživanja.

Interaktivna nadzorna ploča omogućava vam vizualizaciju i razmenu podataka ESENER-a i pomaže vam da  proučite odgovore na izbor ESENER-ovih pitanja prema državi, vrsti sektora i veličini preduzeća.

Učestvovanje radnika u upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu: kvalitativni dokazi istraživanja ESENER 2

Istraživanje je posvećeno interesima predstavništva radnika za bezbednost i zdravlje onako kako to doživljavaju sami predstavnici, njihove kolege radnici, poslodavci i rukovodioci. Temelji se na detaljnim razgovorima sa tim učesnicima  iz 143 različita preduzeća u sedam država članica EU-a: Belgiji, Estoniji, Grčkoj, Holandiji, Španiji i Švedskoj.

U većini slučajeva reč je o preduzećima koja su učestvovala u istraživanju ESENER 2. Odabran je ravnomeran broj preduzeća iz tri glavnih sektora (sektora privatne proizvodnje, javnog sektora i sektora privatnih usluga) i tri razreda veličine (malog, srednjeg i velikog). Analiza je potkrepljena pregledom literature, dodatnim razgovorima sa ispitanicima iz ključnih organizacija kao i daljom kvalitativnom analizom relevantnih podataka iz istraživanja ESENER 2.

 

Izvor: EU OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *