/ ČLANCI / IOSH Kampanja “No Time to Lose”

IOSH Kampanja “No Time to Lose”

Andrijana Tomic on 01/11/2017 - 11:54 am in ČLANCI, PROJEKAT
Rate this post

O kanceru na radu se malo govori. Najčešće se stavlja u kontekst tragedije za pojedinca, izazov medicinske struke, posledica pušenja i loše ishrane. Ali u najmanje jednom od deset slučajeva – i verovatno mnogo više – rezultat je preventivnih, predvidivih izloženosti na radnom mestu. Na radnim mestima se suočavamo sa brzim razvojem metoda, procesa rada a pri tom se sve te metode, procesi, slabo razmatraju sa aspekta zdravstvenih posledica sa kojima će se suočiti društvo, zaposleni, čitava zajednica – radna generacija.

Ali ne više. IOSH „No Time to Lose“ kampanja ima za cilj da se uzroci kancera na radu bolje razumeju, prepoznaju i na taj način se pomogne preduzetnicima da preduzmu neophodne korake ka smanjenju izloženosti kanceru na radnim mestima.

Zato putem savetovanja, obuka i zajedničkih akcija na radnim mestima, na nacionalnom i međunarodnom nivou, kampanja takođe ima za cilj da osigura da profesionalne bolesti nisu zaboravljena stavka na „knjizi isplativosti troškova“. Kampanja ima za cilj podizanje svesti o značaju izloženosti radnika UV zračenju.

Tokom obuka je i predstavljena kampanja a koju je predstavio gospodin Malcolm McIntyre (IOSH). On je predstavio ključne posledice izloženosti radnika UV zračenju, kao što su radnici na građevini, radnici u poljoprivredi i drugi.  On je naveo da 102 500 smrtnih slučajeva godišnje su povezani sa kacerom na radu.

“No Time to Lose” kampanja ima za cilj da:

  • podigne svest o značaju zdravstvenih problema sa kojima se suočavaju zaposleni;
  • da putem praktičnih materijala pomogne u uspostavljanju efektivnih programa prevencije;
  • predloži rešenja za određeni problem.

Besplatne materijale na srpskom jeziku možete dobiti na sledećem linku:

http://www.notimetolose.org.uk/Balkans/Download-the-free-resources.aspx

 

Izveštaj izradila

Andrijana Tomić

Projektni službenik

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *