/ DOGAĐAJI / ISHHR konferencija 2016 – “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine”

ISHHR konferencija 2016 – “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine”

ubzrs on 06/06/2016 - 8:12 am in DOGAĐAJI
Rate this post

Sekretarijat Međunarodnog društva za zdravlje i ljudska prava (Secretariat of the International Society of Health and Human Rights – ISHHR) je najavilo da je poziv za apstrakte za ISHHR konferenciju 2016. sada OTVOREN.

Naslov ISHHR konferencije 2016. je “Mentalno zdravlje, masovno raseljavanje ljudi i etničke manjine” i konferencija će se baviti raseljavanjem društvenih zajednica usled konflikata, pojavom masovnog traumatizovanja i odgovorom evropskih zemalja (naročito zemalja Centralne Evrope) na priliv tražilaca azila i izbeglica sa Bliskog istoka i iz Severne Afrike.

Međutim, ISHHR Sekretarijat shvata da su migracione krize globalni problem; te će zbog toga ISHHR Sekretarijat rado primiti apstrakte u kojima se diskutuje o uticaju te pojave na regione izvan evropske sredine.

Konferencija se održava od 3. do 6. oktobra 2016. u gradu Novom Sadu u Srbiji.

Iako je konferencija pre svega namenjena psiholozima, psihijatrima, savetnicima i drugim radnicima koji pružaju podršku, ona takođe ima za cilj izgradnju kapaciteta istraživača, zastupnika, novinara, studenata i drugih pojedinaca koji rade na polju pružanja podrške izbeglicama, građanskog društva i razvoja društvene zajednice.

Prva dva dana konferencije će biti posvećena radionicama za izgradnju kapaciteta, što će učesnicima omogućiti da učestvuju u radionicama koje najviše odgovaraju njihovom polju rada i interesovanjima. Treći i četvrti dan će se održavati Međunarodna konferencija.

Detaljne informatcije o ISHHR radionicama I konferencijskom sadrzaju mozete naci ovde ili na ISHHR web stranici www.ishhr.com

ISHHR Sekretarijat želi da primi apstrakte koji se odnose na gornje teme. Primljene apstrakte će pregledati članovi ISHHR naučne komisije i odabraće apstrakt koji je najpodobniji za ovu konferenciju. Ako se odabere vaš apstrakt, možete da budete pozvani da održite prezentaciju vašeg rada na jednoj od radionica za izgradnju kapaciteta prvog i drugog dana Konferencije.
Ograničeni broj delimičnih sponzorisanja se nudi za pomoć u učešću na konferenciji, naročito učesnicima iz zemalja Centralne Evrope ili iz zemalja sa ekonomijom u kojoj je prihod niži-srednji. Razmatranje za sponzorisanje će uslediti samo nakon što apstrakt za prezentaciju bude prihvaćen.

KRAJNJI ROK ZA PREDAJU APSTRAKTA: 10. jun 2016.

Broj reči u apstraktima je ograničen na 200 reči. Apstrakt treba da se pošalje na coordinator@ishhr.com

Ako imate nekih pitanja u vezi ovog poziva za apstrakte, slobodno mi se obratite na gornju e-mail adresu.

Srdačan pozdrav,

Ms Georgia Regan
ISHHR Koordinator

 

Više o konferernciji pogledajte na ovom LINKU

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *