/ Zakoni i propisi / Izmena Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Izmena Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Andrijana Tomic on 26/06/2017 - 11:10 am in Zakoni i propisi
3.5 (70%) 2 votes

U „Sl. glasniku RS“, br. 53/2017 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o prethodnim  i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih  na radnim mestima sa povećanim rizikom, kojim je izmenjen Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Službeni glasnik RS”, br. 120/07 i 93/08)

Izmenama Pravilnika uveden je novi član 3a kojim je propisano da po obavljenom periodičnom lekarskom pregledu služba medicine rada može da obavi kontrolni lekarski pregled kojim se kod zaposlenog prate utvrđena patološka stanja i poremećaji, kao i procenjuje dalja ispunjenost posebnih zdravstvenih uslova za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Navedenim izmenama zamenjeni su obrasci:

-Uput za periodični lekarski pregled – Obrazac 2 i

-Izveštaj o periodičnom lekarskom pregledu zaposlenog – Obrazac 4

Podsećanja radi čl. 43. stav 1 i 2. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/2005 i 91/2015) propisano je:

„Poslodavac je dužan da zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled, kao i periodični lekarski pregled u toku rada.

Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom vrše se na način, po postupku i u rokovima utvrđenim propisima o bezbednosti i zdravlju na radu koje sporazumno propisuju ministar nadležan za rad i ministar nadležan za zdravlje.“

U skladu sa čl. 33. Zakona zaposleni ima pravo da odbije da radi ukoliko mu poslodavac ije obezbedio propisani lekarski pregled ili ako se na lekarskom pregledu utvrdi da ne ispunjava propisane zdravstvene uslove, u smislu člana 43. ovog zakona, za rad na radnom mestu sa povećanim rizikom;

U skladu sa čl. 49a stav 2 Zakona koji se odnosi na evidencije:

„Akti u postupku obezbeđivanja prethodnog i periodičnog lekarskog pregleda zaposlenog na radnom mestu sa povećanim rizikom iz člana 43. ovog zakona sadrže podatke o ličnosti: ime i prezime lica, jedinstveni matični broj građana, odnosno datum rođenja, mesto rođenja i opština, zanimanje, stepen stručne spreme, naziv radnog mesta i podatke o zdravstvenom stanju.“

Što se tiče kaznenih odredaba, u skladu sa čl. 69. stav 1 tačka 28) i 29):

„Novčanom kaznom od 800.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

….

28) ako zaposlenom na radnom mestu sa povećanim rizikom ne obezbedi prethodni, odnosno periodični lekarski pregled (član 43. stav 1);

29) ako zaposlenog koji obavlja poslove na radnom mestu sa povećanim rizikom, za koga se u postupku periodičnog lekarskog pregleda utvrdi da ne ispunjava propisane zdravstvene uslove za obavljanje poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom, ne premesti na drugo radno mesto koje odgovara njegovim zdravstvenim sposobnostima (član 43. stav 3);“

 

Izvor: http://www.pravniportal.com

0 POST COMMENT
Rate this article
3.5 (70%) 2 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *