/ NOVOSTI / Kako motivisati zaposlene?

Kako motivisati zaposlene?

Andrijana Tomic on 23/04/2016 - 10:34 am in NOVOSTI
Rate this post

Da bismo motivisali druge, i sami moramo biti motivisani! Motivacija je najvažnija tema u savremenom menadžmentu.

Glavni zadatak svakog menadžera je da kontinuirano upoznaje, razvija i motiviše svoje zaposlene.

Ukoliko menadžer poseduje entuzijazam i motivisanost, ta energija se širi i među zaposlene po principu koncentričnih krugova.

Istraživanja o motivaciji ukazuju da:

 • Demotivisanost zaposlenih rezultira ukupnom štetom koja iznosi između 292 i 355 mld USD godišnje na globalnom nivou
 • Nemotivisani zaposleni primetno više odsustvuju s posla, kao i da su daleko manje lojalni firmi
 • Zaposleni su motivisani kada imaju doživljaj pravedne raspodele nagrada prema uloženom radu
 • Preplaćenost nekih osoba u organizaciji najčešće ne povećava njihovu motivaciju, ali smanjuje motivaciju ostalih zaposlenih
 • Važna je konzistentnost i doslednost u nagrađivanju
 • Novčane nagrade jesu veliki motiv, jer omogućavaju zadovoljenje niza potreba, ali isto tako ljudi su često motivisaniji drugim načinima – priznanjima, pohvalama, dobijanjem većih odgovornosti ili pružanjem mogućnosti da ostvare nešto značajno.

Kako razmišljaju ZAPOSLENI, a kako POSLODAVCI?

Zaposleni ističu da ih motiviše: Poslodavci smatraju da zaposlene najviše motiviše:
 • pohvala za dobro obavljen posao,
 • osećanje da znaju šta se dešava u kompaniji
 • pomoć pri rešavanju privatnih problema
 • siguran posao
 • dobra plata
 • interesantan posao
 • posao koji im omogućava da napreduju u karijeri.
 • novac,
 • siguran posao,
 • napredovanje na poslu.

Prekovremeni rad

Najveću grešku koju kompanije mogu da naprave na dugoročnijem planu je da se postave prema prekovremenom radu kao nečemu što je svakodnevno i podrazumevajuće, i insistiranju da se ta forma ispoštuje bez obzira na rezultate zaposlenog.

Uspešne kompanije imaju stav da je radno vreme fleksibilno.  Nagrađujte rezultathard_workinge, a ne vreme provedeno na poslu!

Ovakvim stavom odgovornost je na pojedincu i na ličnoj organizaciji vremena.

U Japanu čak postoji i reč za umiranje zbog prezaposlenosti i stresa na poslu – karoši. Vlada Japana pokrenula je seriju programa za pomoć zaposlenima jer stopa smrtnosti zbog posla raste. Bilo bi zanimljivo da Japanac dođe u Srbiju.

I na kraju, par jednostavnih mudrosti:

 • Nekada je najveća motivacija reći samo “Hvala”. S.Sieglar
 • Izgradnja novog društva je stvaranje uslova rada i opšte atmosfere u kojoj delotvorni motivi neće biti materijalni dobitak, već psihičko zadovoljstvo. E.Fromm
 • Da bi zaista bio motivisan moraš se najpre sporazumeti sa samim sobom. W.Dyer
 • Motivacija je skup sastavljen od faktora koji čine dva podskupa. Prvi podskup čine faktori koji uzrokuju nezadovoljstvo, a drugi podskup čine faktori koji uzrokuju zadovoljstvo. Herzberg
 • Mislim da postoje samo dva velika motivatora u životu. Jedan je strah, drugi je ljubav. Ako upravljate zastrašivanjem, nećete stvoriti uslove da zaposleni daju svoj maksimum i da iskoriste svoje potencijale. J.Carlzon
 • Lepe reči mnogo vrede, a ne koštaju. G.Herbert
 • Ljudi teže podnose nejednakost nego neslobodu. A.Tuckwell
 • Nema tih ljudi koji nisu sposobni da urade više od onoga što misle da mogu. H.Ford
 • Ljudi rade za novac, ali će istrčati jedan dodatni krug samo radi priznanja, pohvale i kritika. S.R.Levine
 • Što se nagrađivanje češće primenjuje njegovi efekti su slabiji. Edvard de Bono
 • Želite li podstaći ljude na rad, probudite u njima želju za takmičenjem. Ne mislim na okrutno, bezobzirno nadmetanje, nego na čovekovu želju za isticanjem. Sh.Schwab
 • Ako želite sagraditi brod nemojte okupljati ljude i naređivati im da nabave drvo, pripreme alat, podele zadatke, već ih učite težnji za beskrajnim morem. Anonimni autor

Izvor: http://www.mcb.rs/

Comments are disabled
Rate this article
Rate this post

Comments are closed.