/ AUTORSKI RADOVI / KG: Sve više konobara i ekonomista na gradilištima

KG: Sve više konobara i ekonomista na gradilištima

Andrijana Tomic on 23/04/2016 - 10:21 am in AUTORSKI RADOVI
Rate this post

Improvizovane skele, manjak zaštitne opreme, nezaštićeni delovi mašina, neobezbeđena ograda i otvori za liftove samo su neki od problema sa kojima se susreće Inspekcija rada na kragujevačkim gradilištima. Kako bi se sprečile povrede ali i smrtni slučajevi šef gradilišta kao odgovorno lice mora da prati šta svaki radnik na gradilištu radi i to je prva mera bezbednosti.

“U svakom momentu mora da znaju koji se posao radi, koje su mere bezbednosti, šta treba preduzeti, da li je rad u iskopu ili visini, koja vrsta skele, koje je obezbeđenje potrebno za tu vrstu posla. U svakom momentu odgovorno lice mora da zna šta radnici rade. Ne sme da se prepusti to radnicima da sami odlučuju o tome”, kaže direktor preduzeća Gradmil Miroljub Milanović.

U našem zakonodavstu ne postoji obavezno osiguranje zbog povreda na radu na gradilištima pa domaći poslodavci nisu u obavezi da osiguraju svoje radnike. Druga mera bezbednosti je i savesnost samog radnika na gradilištu da nosi u svakom trenutku zaštitnu opremu.

Predsednik Uduženja za bezbednost i zdravlje na radu Srbije Dragoslav Tomović objasnio je zbog čega je na gradilištu obavezno nosšenje zaštitnih šlemova.

“Ukoliko padne kamen od 30 grama na gradilištu sa 10 metara visine, to onda nije kamičak mali. To je visina, 30 puta 10 to je već 300 grama, pa puta ubrzanje 9,81, to je već tri kilograma, to lomi glavu. To je onda fraktura”, rekao je Tomović.

Najveći problemi na gradilištima su finansijske prirode, pa mali izvođači radova nemaju dovoljno sredstava i često štede na zaštitnoj opremi ili kupuju polovnu. Kada se uzmu u obzir i česti izveštaji o nedostatku obučenog kadra na gradilištima ne čudi podatak da je više od 50 odsto prijavljenih povreda upravo u ovoj grani.

“Ja na gradilištu srećem konobare, ekonomiste u nedostatku posla srećem metalske radnike. Malo je radnika, a osim zidara i tesara na gradilištu, verujte mi, nemamo školovanih kadrova”, rekao je Tomović.

U Kragujevcu je nedavno poginuo građevinski radnik na skeli, iako je prema inspekciji gradilište bilo dobro obezbeđeno. Do nesreće je ovog puta dovela ljudska greška. To je razlog zbog kojeg, pored ulaganja u bezbednosne mere na samom gradilištu, treba raditi i na obučavanju i prijavljivanju svakog radnika.

Autor: Dragoslav Tomović, predsednik UBZRS

 

Comments are disabled
Rate this article
Rate this post

Comments are closed.