/ AUTORSKI RADOVI / Merdevine i bezbedan rad

Merdevine i bezbedan rad

Andrijana Tomic on 25/07/2017 - 8:13 am in AUTORSKI RADOVI
4.2 (84%) 5 votes

Pri upotrebi  merdevina potrebno  je pridržavati se uputstva proizvođača.

Pre upotrebe merdevina, potrebno je:

 • Biti sigurni da fizičko stanje radnika dozvoljava upotrebu istih. Neki zdravstveni zahtevi, upotreba lekova ili alkohola ili droge može biti nesigurno pri upotrebi merdevina;
 • Biti sigurni da su merdevine pravilno pozicionirane kako bi se izbegla šteta ukoliko se prenose na prtljažniku ili kamionu;
 •  Proveriti maksimalnu dozvoljenu težinu;
 • Proveriti stanje radne površine za oslonac;
 • Ne koristiti ako su oštećene;
 • Proveriti da li su stepenici čisti, suvi i bez ulja, masti i sveže boje;
 • Proveriti da nema potencijalne opasnosti u zoni rada ili na visini ili u blizini radnog mesta ili neposrednoj okolini (ne koristiti merdevine u blizini vrata ili prozora, osim ako nisu preduzete mere predostrožnosti koje omogućavaju njihovo zatvaranje; ne postavljati merdevine u blizini balkona, ulaza, bez  odgovarajuće zaštite, ne koristiti metalne-merdevine u blizini dalekovoda);
 • Proveriti da li se za rad pod naponom koriste posebne merdevine;
 • Proveriti da li je prostor ispred i sa strane slobodan-bez prepreka;
 • Proveriti da li su vremenski uslovi pogodni (nema vetra, kiše, leda na terenu itd).
 •  Proveriti da li su merdevine pravilno montirane, odnosno pod ispravnim uglom za naslon skali (ugao nagiba približno 1: 4), sa prečkama ili horizontalnim stepenicima u potpunosti otvorenim za dvokrake merdevine;
 • Proverite bezbednosne uređaje, ako ih ima, u potpunosti blokirati pre upotrebe;
 • Proveriti postavljanje merdevina na ravnu, horizontalnu ili pokretnu osnovu;
 • Proveriti naslanjanje na ravnu površinu a ne nestabilnu i to pre upotrebe, na primer, vezujući merdevine ili korišćenjem odgovarajućeg dela za stabilizaciju. Da li je to slučaj sa primerima na slici?

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
4.2 (84%) 5 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *