/ PUBLIKACIJE / Mere za bezbedan rad na uređajima za fotokopiranje

Mere za bezbedan rad na uređajima za fotokopiranje

ubzrs on 27/02/2015 - 11:34 am in PUBLIKACIJE
4.5 (90%) 4 votes

Uputstvo

Ovo uputstvo ima zadatak da pomogne zaposlenima da zaštite svoje zdravlje prilikom rada sa opremom za fotokopiranje. Prateći ovo uputstvo moguće je identifikovati – prepoznati opasnosti, nivo rizika i moguće mere za sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje na najmanju moguču meru.

Metode fotokopiranja

Fotokopiranje podrazumeva uredno kopiranje originalnog teksta ili grafičkog materijala koristeći elekrostatičko napajanje, svetlost, toplotu ili hemikalije. Postoje četiri metoda fotokopiranja:

 1. Termografija

Originalni dokument absorbuje toplotnu energiju infra crvenog zračenje i   premešta je na specjalni kopirni papir kao sliku.

2. Elektrostatičko fotokopiranje

a)Vlažna( mokra) metoda,

Mokra metoda zahteva rukovanje sa tečnim hemikalijama koje je moguće prosuti i tako dovesti u kontakt sa kožom. Njihovo skladištenje stvara dodatan rizik. Ovakav način fotokopiranja je zamenjen Suvim kopiranjem ( kserografija).

b) Kserografija , suva metoda

Ovaj tip fotokopianja je bezbedniji od mokrog načina kopiranja, ali i ovaj metod ima određen rizik. Toner, mastilo za kopiranje sastoji se od hemikalija koje izazivaju iritaciju kože. U procesu fotokopiranje visoki napon proizvodi ozon koji može izazvati probleme sa disanjem. Prejaka svetlost, toplota i buka udružene u procesu predstavljaju opasnost i mogu da izazovu štetne posledice.

 3. Plava štampa ili bela štampa

Za velike formate i visokokvalitetne kopije arhitektonskih i inženjerskih planova i crteža, ova metoda je preporučljiva. U ovom procesu, svetlost prodire kroz originalni dokument na hemijski tretiran papir ( alkalijama) . Amonijačne pare emitovane iz ovog procesa su potencijalna opasnost.

Mere za bezbedan i zdrav rad

 • Fotokopiranje može stvoriti buku , prejaku svetlost, toplotu i opasne gasove – isparenja. Ove štetnosti mogu ugroziti zdravlje zaposlenih.
 • Ukoliko nije moguce fotokopir masinu izolovati u zasebnu prostoriju neophodno je deo prostorije koji sluzi za fotokopiranje pregraditi paravanom da bi se smanjio uticaj fotokopiranja na ostali prostor kancelarije
 • U toku fotokopiranja, neophodno je zatvoriti poklopac aparata kako bi se distribucija svetlosti uklonila.
 • Plava i bela štampa stvara amonijačna isparenja. Elektrostatički fotokopirni aparati emituju ozon . Ovako kontaminirani vazduh je iritant za nase oci , nos i može izazvati smetnje u disanju i kasalj.
 • Nivo štetnosti ovih materija koje stvara aparat za fotokopiranje moze biti smanjen ako je prostorija stalno dobro provetrena .
 • Ako se fotokopiraju velike količine materijala potrebno je obezbediti dobru ventilaciju prostorije . Dodatno uvođenje svežeg vazduh i odvođenje kontaminiranog je preporučljivo rešenje.

Koriscenjem aparata za fotokopiranje stvara se toplota.

 • Učestalo i neprekidno fotokopiranje uvećava temperaturu u prostoriji koja može biti neugodna za zaposlene koji tu rade. Zato je preporučljivo da fotokopirnioca, ili kancelarija u kojoj se vrši fotokopiranje ima ugrađen klima uredjaj kako bi se temperatura u prostoriji regulisala.
 • Amonijačne pare (kod bele i plave stampe) kao i oslobadjeni ozon ( kod elektrostatickog fotokopiranja) su iritirajuće materije. Čak i kada mogu da se kontrolisu dobrom ventilacijom, preporučuje se odstranjivanje ovih gasova na mestu nastajanja. Nove metode fotokopiranja imaju ugradjenu adsorpciju ili uredjaje za filtriranje. To treba da se uzme u obzir prilikom zamene uredjaja.
 • Moderni fotokopirni uredjaji imaju mnogo automatskih funkcija koje mogu da redukuju manuelni rad i da smanje vreme provedeno pored fotokopirnog aparata. Koristeći ove funkcije stepen, vreme i frekfencija izlaganja zaposlenih jakom svetlu, toploti i hemikalijama je smanjeno. Ove činjenice je neophodno razmotriti pri nabavci novog uredjaja.
 • Često korišćenje fotokopirnih uredjaja stvara toplotu i opasne gasove. Rizik po zdravlje postoji ako prostorija nema dobru ventilaciju. Nivo rizika se povećava ako samo jedan zaposleni obavlja poslove fotokopiranja zbog dugotrajnog obavljanja ovih poslova, odnosno duže ekspozicije štetnih uticaja.
 • Prostorija za fotokopiranje mora da ima dobru ventilaciju.
 • Ponekad je potrebno preduzeti organizacijske mere bezbednosti i zaštite zdravlja, odnosno izvršiti reorganizaciju posla kako bi se smanjilo vreme provedeno pored uređaja za fotokopiranje
 • Potrebno je istražiti načine smanjenja vremena ekspozicije štetnim uticajima u prostoriji za fotokopiranje.
 • Jaka svetlost emitovana od uređaja za fotokopiranje može da izazove štetne posledice zbog bljeska. Iritirajući gasovi i isparenja mogu da iritiraju sluznice očiju i nosa, mogu da izazovu glavobolju i probleme sa disanjem.
 • Štetni uticaji na zdravlje zaposlenih mogu da budu izazvani nepravilnim korisćenjem aparata , kvarovima na aparatu , slabom ventilacijom ili nedostatkom obuke zaposlenih.
 • Ako se zaposleni žali i ističe da ima zdravstvene probleme nakon korišćenja aparata za fotokopiranje neophodno je odmah preduzimati sve mere za bezbedan i zdrav rad.
 • Svaka mogućnost za pronalaženje rešenja probloma treba biti istražena i hitno treba preduzeti korektivne mere.
 • Ako izlaganje kontaminiranom vazduhu prelazi maksimalno dozvoljenu koncetraciju posledice po zdravlje zaposlenih mogu da budu ozbiljne
 • Ponekad je potrebno izršiti detalni pregled ispitivanje u cilju pronalazenja uzroka kontaminacije vazduha
 • Ako se pregledom i ispitivanjem otkrije izvor emitovanja gasova iz fotokopirnog aparata, neophodno je odmah preduzeti odgovarajuce mere.
 • Hitna akcija obuhvata poboljsanje ventilacije, menjanje procesa fotokopiranja, redukovanje kolicine materijala za fotokopiranje, pravilno i preventivno održavanje aparata.
 • Proizvođači uređaja za fotokopiranje preporučuju da uređajem treba rukovati tako da se što manje puta otvaraju delovi gde se skladišti rezervni papir. Aparat treba puniti papirom u maksimalno dozvoljenoj količini.
 • Često otvaranje i zatvaranje fioka na apratu može da izazove probeme u ledjima.

 Instrukcije i obuka

 • U toku rada sa opremom za fotokopiranje, zaposleni moraju da se pridržava uputstvima za rukovanje aparatom za fotokopiranje.
 • Dodatan trening – praktično osposobljavanje potrebno je da sadrži načine menjanja tonera, dopunjavanja tonera zapaljivim supstancama, otklanjanja manjih smetni, npr. Način izvlačenja zaglavljenog papira i dr.
 • Neobučeno – neosposobljeno osoblje može doći u kontakt sa opasnim hemikalijama koje u kontaktu sa kozom mogu izazvati oboljenje koža.
 • Pravilna i dobra obuka smanjuje vreme provedeno u kontaktu sa opasnim hemikalijama
 • Osoblje mora biti upozntao i sa načinom zamene poklopca uređaja za fotokopiranje koji ima zaštitnu ulogu, jer štiti od bljeska svetlosti tokom procesa kopiranja.
 • U procesu fotokopiranja postoje fizičke, hemijske i ergonomske stetnosti.. Pravilno upravljanje postojećim rizicima zahteva saradnju i prisustvo svih zaposlenih koji rukuju opremom za fotokopiranje. Zaposleni treba da budu dobro upoznati sa svim opasnostima i štetnostima. Vazno je da zanju kakav uticaj imaju ove štetnosti na njihovo zdravlje   i koje preventivne mere treba da se primenjuju.
 • Zaposlenima treba obezbediti sredstva za ličnu zaštitu – npr rukavice.
 • Obezbediti adekvatanu obuku zaposlenih kada da koriste sredstva za ličnu zaštitu.
 • Prolivanje hemikalija je redak događaj, ali nepravilno reagovanje u ovakvom slučaju može negativno da utiče na zdravlje zaposlenih. Važno je da postojanje procedure o postupcima u slučaju prolivanja hemikalija.
 • Obavezno je korišćenje sredstava za lične zaštitu u toku procesa čišćenja opreme za fotokopiranje.

Održavanje

 • Zaposleni su znatno više izloženi štetnim hemikalijama u toku dijagnostike kvarova na fotokopir aparatima.
 •  Za poslove otklanjanja jednostavan kvarova i smetnju na aparatu zaposleni treba da ima određenu obuku gde je informisan o opasnostima, štetnostima i preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad.
 • Proveru ispravnosti i popravku neispravanog fotokopirnog aparata treba poveriti kompetentne službi održavanja.
 • Ako problem na aparatu ne može da bude otklonjen potrebno je aparat zameniti novim.
 • Ako se preventivno održavanje fotokopirnog aparata ne poveri kopetentnoj službi održavanja, manji kvarovi i nepravilnosti u radu aparata ne mogu biti uočeni i popravljeni u ranoj fazi, pa zaposleni mogu kasnije biti izlozeni većoj opasnosti od isparenja opasnih hemikalija.
 • Fotokopir aparat je neophodno redovno servisirati od strane nadležne službe održavanja ( preventivno održavaje).

 

0 POST COMMENT
Rate this article
4.5 (90%) 4 votes

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *