/ NOVOSTI / Na šta se najviše žale radnici u Srbiji

Na šta se najviše žale radnici u Srbiji

ubzrs on 26/07/2016 - 8:09 am in NOVOSTI
Rate this post

Maja Ilić iz Inspektorata za rad kaže za RTS da se radnici najčešće žale na mobing, neisplaćene zarade za prekovremeni rad, kao i neadekvatne uslove rada. Ističe da je u Srbiji veliki problem rad na crno.

Pred odlazak inspektora u redovnu kontrolu kompanija “Geoks” i “Perutnina Ptuj”, Ilićeva naglašava da će inspektori proveravati na koji način su uređeni radni odnosi, kao i kakvi su uslovi rada.

“U ‘Perutnini Ptuj’ će se ispitati da li je bilo kršenja ugovora zbog odbijanja poligrafskog ispitivanja, jer zaposleni na to nije obavezan i može da pokrene radni spor pred sudom, a u kompaniji ‘Geoks’ će biti obavljena redovna kontrola radnih uslova”, objašnjava Ilićeva.

Kaže da će rezultati inspekcijskih kontrola ovih preduzeća biti gotovi do kraja radnog vremena.

Govoreći o pravima radnika koji želi da ospori otkaz, Ilićeva navodi da kada radnik smatra da je neosnovano dobio otkaz može u roku od 60 dana od uručenja otkaza da pokrene radni spor pred sudom, a u roku od 30 dana Inspekciji rada.

“Mi možemo da ga vratimo na posao do pravosnažne odluke suda ukoliko je narušeno pravo”, naglašava Ilićeva.

Napominje da su predviđene kazne ukoliko poslodavac ne postupi po rešenju inspektora.

Ilićeva kaže da Inspekcija rada ne pravi razliku da li se radi o domaćem ili stranom poslodavcu.

Inače, za kontrolu više od 337.000 privrednih subjekata zaduženo je oko 240 inspektora koji kontrolišu koliko oni poštuju prava radnika, brinu o njihovom zdravlju i bezbednosti na radu.

 

Izvor: RTS

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *