/ EU-OSHA / Na temelju novih globalnih procena, nesreće i povrede na radu EU koštaju 476 milijardi evra godišnje

Na temelju novih globalnih procena, nesreće i povrede na radu EU koštaju 476 milijardi evra godišnje

Andrijana Tomic on 06/09/2017 - 10:06 am in EU-OSHA
Rate this post

Ekonomske prednosti bezbednosti  i zdravlja na radu nikad nisu bile jasnije. Nove procene u projektu troškova i koristi sigurnosti i zdravlja na radu pokazuju da povrede i bolesti povezane sa radom koštaju EU oko 476 milijardi euva svake godine. Samo troškovi lečenja raka povezanim s radom  iznose 119,50 milijardi evra.

Putem ovog projekta i u saradnji sa  Međunarodnom organizacijom rada  i drugim partnerima, EU-OSHA razvija okviran model ekonomskih troškova koji su posledica neefikasnih i nepostojećih mera bezbednosti i zdravlja na radu. Model omogućava sveobuhvatno merenje društvenog opterećenja koje je rezultat toga, a rezultati će omogućiti donosiocima politike bolje razumevanje ekonomskog uticaja loše bezbednosti  i zdravlja na radnom mestu.

Najnoviji rezultati projekta i interaktivan alat za vizualizaciju dostupnih podataka predstavljeni su  na  XXI. Svetskom kongresu o bezbednosti  i zdravlju na radu u Singapuru.

 

 

Izvor: EU – OSHA

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *