/ EU-OSHA / Nagrade za dobru praksu 2018-2019

Nagrade za dobru praksu 2018-2019

Andrijana Tomic on 01/08/2018 - 7:37 am in EU-OSHA, Uncategorized
Rate this post

EU-OSHA u saradnji sa državama članicama EU-a organizuje nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mesta u oblasti bezbednosti  i zdravlja na radu radi prepoznavanja istaknutog i inovativnog doprinosa u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu. Nagrade služe i kao platforma za razmenu i promociju dobre prakse u celoj Evropi.

Ako ostvarujete stvarna i održiva poboljšanja u oblasti  bezbednosti  i zdravlja na radu (OSH) tako što upravljate opasnim materijama, želimo o tome saznati više.  Potrebno je razmotriti primere inovativnog  upravljanja bezbednošću i zdravljem u praksi, kao i dokaze o mogućnosti prenosa primera na druga radna mesta.

Prijave će biti ocenjene na nacionalnoj osnovi od strane  nacionalnih predstavnika u tročlanom sastavu. Pobednici na nacionalnom nivou ući će u uži izbor i zatim će učestvovati na međunarodnom učestvovanju.

Kada je reć o nagradama za period od 2018. – 2019. primeri dobrih praksi trebali bi pokazivati sveobuhvatan pristup upravljanju bezbednošću i zdravljem na radu i stvarna poboljšanja u pogledu upotrebe i upravljanja opasnim materijama koji osiguravaju bezbedne i zdrave radne uslove. Nezavisni tripartitni ocenjivački odbor takođe će biti usmeren na rešenja koja su  održiva i prenosiva.

Kako učestvovati

EU-OSHA pozdravlja prijave svih zainteresovanih organizacija i pojedinaca u Evropi kao i  posrednika kao što su socijalni partneri, preduzetnici i stručnjaci u oblasti  bezbednosti  i zdravlja na radu,  savetnici za bezbednosti  i zdravlju na radu i ostali.

Više informacija o takmičenju i rokovima za prijavu možete pronaći na sledećem flajeru: https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-materials/good-practice-awards-flyer

 

Izvor : EU – OSHA

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *