/ Uncategorized / Obuke za bezbednost i zdravlje na radu

Obuke za bezbednost i zdravlje na radu

Andrijana Tomic on 27/10/2017 - 8:56 am in Uncategorized
Rate this post

Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je u sklopu projekta „Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva za poboljšanje uslova rada i socijalnog dijaloga sa javnim institucija“ održalo obuke u periodu od 24-26.10.2017. godine. Učešće su uzeli predstavnici javnih institucija, medijske organizacije, organizacije civilnog društva, sindikati, Unija poslodavaca Srbije kao i mnogi drugi.  Trodnevne obuke su omogućile interaktivne diskusije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu po mnogim pitanjima značajnim za sistem u celini.

Izlagači su na sveobuhvatan način predstavili nacionalno zakonodavstvo u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, procene rizika, povrede i nesreće na radu, primenu direktive 89/391, Evropsku Strategiju za bezbednost i zdravlje na radu 2014-2020,  uloga i funkcija Evropskog socijalnog dijaloga u pogledu poboljšanja uslova rada, komunikacija i saradnja sa medijima u pogledu izveštavanja u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu, strateško upravljanje projektima i projektni menadzment. Tokom obuka je predstavljena kampanja „No Time to Lose“  koja se odnosi na izloženost radnika UV zračenju a predstavio je Malcolm McIntyre isped međunarodne organizacije za bezbednost i zdravlje na radu – IOSH (UK).

Detaljnije predstavljanje obuka putem emisija različitih formata i sadržaja kao i intervjui svih izlagača će uskoro biti predstavljeni.

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *