/ NOVOSTI / ODRŽANO SAVETOVANjE „NOVINE I AKTUELNA PITANjA U PRIMENI ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU“

ODRŽANO SAVETOVANjE „NOVINE I AKTUELNA PITANjA U PRIMENI ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjU NA RADU“

ubzrs on 04/07/2014 - 9:05 am in NOVOSTI, Zakoni i propisi
5 (100%) 1 vote

Regionalna privredno komora Novi Sad – Centar za privredni sistem i energetiku u saradnji sa Upravom za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije organizovala je 01. jula 2014. godine savetovanje „Novine i aktuelna pitanja u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu“.

U radu savetovanja učestvovali su: Vera Božić Trefalt, direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, Ljiljana Stojšić, načelnik Odelenja inspekcije rada Južnobačkog upravnog okruga, predstavnoci privrednih društava i instituta – zavoda koji se bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu sa područja Komore.

Istaknuto je, da je interes društva da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu i da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru.

Za ostvarivanje tog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju i povezivanje svih subjekata koji su nosioci određenih obaveza i aktivnosti na nacionalnom nivou, ali i šire, sa međunarodnim institucijama u ovoj oblasti.

Radi unapređenja bezbednoasti i zdravlja na radu neophodno je aktivnosti usmeriti na ostvarivanje ciljevi kao to su:
•dalje uskladivanje sa Direktivama Evropske unije;
•dalje razvijanje i usvajanje mehanizama i procedura za sprovodenje propisa o bezbednosti i zdravlju na radu (integrisana inspekcija rada);
•razvijanje opcija za razvoj posebnog osiguranja od povreda na radu i profesionalnih oboljenja;
•podizanje svesti o važnosti zdravlja i bezbednosti na radu kod ucenika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
•stalna edukacija zaposlenih odgovornih za bezbednost i zdravlje na radu i drugih lica;
•uvodenje jedinstvenog registra povreda na radu;
•unapredenje uloge službe medicine rada u sistemu bezbednosti i zdravlja na radu kroz pracenje zdravstvenog stanja zaposlenih;
•promocija kulture prevencije i primera dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu MSP (ustanovljavanje nacionalne nagrade);

Radi otklanjanja nedoumica u primeni Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, predstavnici privrednih društava postavili su niz pitanja i dali svoje sugestije i predloge za njegovu izmenu i dopunu.

Izvor: Regionalna privredna komora – Novi Sad

0 POST COMMENT
Rate this article
5 (100%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *