/ EU-OSHA / Opasne materije i bezbedno upravljanje

Opasne materije i bezbedno upravljanje

Andrijana Tomic on 24/09/2018 - 12:46 pm in EU-OSHA
4 (80%) 1 vote

Uklanjanje i zamena u praksi 

Zamena opasne  materije drugom, manje opasnom ili alternativnim procesom u kojem nema opasnih stvari je postupan proces.  Na mrežnom portalu SUBSPORT nude se brojne
informacije o zameni  materija.

Utvrdite opasnosti i rizike

Da biste to učinili, bi će vam potrebna lista opasnih materija.  Zahvaljujući listi  moći ćete uporediti bezbednosne podatke.  Kada je reč o hemijskim proizvodima, podaci koji se odnose na bezbednost i zdravlje  preuzimaju se iz bezbednosnih listova koje dostavlja društvo koje te proizvode prodaje.  Kada je reč o stvarima nastalima tokom procesa (prašina, gas ili teški metali) , informacije koje se odnose na bezbednost, poput tehničke dokumentacije i uputstva za rukovanje i upotrebu, dostavljaju dobavljači proizvoda.

Potražite ograničenja za stvari 

Zakonodavstvom i  međunarodnim ili sektorskim sporazumima   se upotreba određenih stvari. Mnoge se od njih uopšte ne  smeju upotrebljavati jer su zabranjene. Upotrebu ostalih stvari mogu  ograničiti velike organizacije ili udružennja u lancu snabdevanja, na primer u elektronskoj, automobilskoj i tekstilnoj industriji.  Dobrovoljnim označavanjem takođe se utvrđuju opasnosti. Postoje dva dobra primera u građevinskom sektoru a to su danski sastav MAL-CODE i nemački sastav GISBAU.

Napravite sveobuhvatnu procenu rizika

U skladu s temeljnim zakonodavstvom o bezbednosti  i zdravlju na radu,  potrebno je pripremiti sveobuhvatnu procenu rizika. U polju rizika od opasnih stvari potrebno je utvrditi i opisati ključne opasnosti i savete upotrebe. To uključuje činioce poput:

• broja izloženih radnika;
• nivoa izloženosti radnika;
• mesta upotrebe  – otvoren ili zatvoren prostor;
• rizika od dodira s kožom;
• rizika od raspršivanja ili emitovanja u vazduh

Pronađite alternative i uporedite

Utvrdite alternative: pretražite internet, pitajte nadležna tela, strukovna udruženja, sindikate.  Zamolite svoje dobavljače da osmisle bezbedniju alternativu.  Potražite alternativne  procesev kojima se u potpunosti uklanja potreba za upotrebom i zamenom materija manje opasnim (ako uklanjanje nije moguće). Upotrebiti  istu metodu da biste procenili alternative. Razmotrite kriterijume opasnosti i procenite troškove i koristi. Idealna alternativa jeste rešenje kojim se uklanja sav rizik. Međutim većina rešenja omogući će smanjenje nekih, ne i svih rizika, a vi možete odabrati alternativu koja je najsigurnija i koja će najbolje funkcionisati u vašim okolnostima.

Isprobajte pilot studiju

Smanjite rizike od neuspešne zamene tako da zamenu najpre isprobate u pilot projektu u manjem merilu.  Treba razmotriti  tehnološke i organizacijske promene, posebno potencijalne promene mera za upravljanje rizicima i kontrolu.  Važno je uključiti radnike da biste dobili potpunu sliku promena.

Sprovedite i unapredite

Uvođenje zamene u punoj meri može zahtevati određene promene u postupcima rada ili u materijalima i opremi. Povratne informacije radnika i klijenata mogu biti ključne za uspešnu zamenu.

Uvedite sastav upravljanja hemikalijama

Da biste zamenu učinili delom svakodnevne radne prakse, potreban vam je sastav upravljanja hemikalijama koji neprestano ispituje upotrebu  stvari i potrebne zamene.

 

Izvor: EU OSHA

 

 

 

0 POST COMMENT
Rate this article
4 (80%) 1 vote

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *