/ EU-OSHA / Opasne materije: informativne publikacije o zakonodavstvu i zameni

Opasne materije: informativne publikacije o zakonodavstvu i zameni

Andrijana Tomic on 12/09/2018 - 1:44 pm in EU-OSHA
Rate this post

U okviru Kampanje za zdrava radna mesta 2018. – 2019.  EU-OSHA je objavila dva informativna članka, od kojih je svaki dostupan na nekoliko jezika.

„Zakonodavni okvir o opasnim materijama na radnim mestima ” https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/info-sheet-legislative-framework-dangerous-substances-workplaces nudi jasan, praktičan sažetak relevantnog zakonodavstva EU-a u tom području.

„Zamena opasnih materija na radnom mestu” https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/info-sheet-substitution-dangerous-substances-workplace navodi informacije o tome kako u potpunosti ukloniti rizike od određenih opasnih materija. Zamena je često najbolje moguće rešenje.

Posetite internet stranicu Upravljanje opasnim materijama za zdrava radna mesta https://healthy-workplaces.eu/en

Izvor: EU – OSHA

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *