/ ČLANCI / Pravilno rukovanje teretom

Pravilno rukovanje teretom

Andrijana Tomic on 03/10/2017 - 12:35 pm in ČLANCI
Rate this post
  • Kako biste obezbedili pravilno rukovanje teretom u skladištima, salonima i sl.  potrebno je pridržavati se sledećih mera:
  • Proveriti stabilnost stalaže i oslonih elemenata unutar stalaže.Na njima ne smeju da se nalaze delovi koji mogu slobodno pasti ili se skotrljati. Isto tako na stalaži ne smeju da se nalaze delovi koji štrče van stalaže koji bi predstavljali potencijalnu opasnost za izvšioce
  • Na stalažama i pomoćnim stolovima mogu biti se skladištiti artikli na mestima predviđenim za odlaganje . Neispravne artikle i pomoćni alat ne koristiti i ne čuvati na stalažama.
  • Tokom rada sa  artiklima koji se pakuju voditi računa da isti ne prelaze težinu nosivosti stalaža a samo skladištenje obavljati po tehnologiji skladištenja.
  • Gabaritne delove pakovati na nižim nivoima i trebalo bi da oni budu osigurani od pokretanja kako ne bi ugrozili bezbednost zaposlenih koji tu rade.Sitnije i lakše delove pakovati u višim nivoima i za ulaganje istih koristi adekvatne merdevine. Svi delovi moraju biti uredno i čitko obeleženi.
  • Neispravan i oštećen alat ne izdavati kako ne bi doveli u pitanje bezbednost zaposlenih koji iste koriste za obavljanje svojih radnih zadataka.
  • Pri postupku montaže nije dozvoljeno koristiti neispravan alat.O nastaloj neispravnosti alata ili oštećenju alata odmah obavestiti neposrednog rukovodioca koji je dužan da preuzme odgovarajuće neophodne mere
  • Delovi i alati koji su većih gabarita odložiti u za napravljene posebne stalaže.
  • Nije dozvoljeno pakovanje delova i alata sa strane stalaža. Predmeti koji se odlažu van regala/ stalaža mora da bude uredno složen na palete.

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *