/ DOGAĐAJI / Predstavljanje projekta “Dostojanstveno je raditi u Srbiji”

Predstavljanje projekta “Dostojanstveno je raditi u Srbiji”

Andrijana Tomic on 23/12/2017 - 7:07 am in DOGAĐAJI
Rate this post

Dana 22.12.2017 godine sa početkom u 12 časova  u Press Centru, u organizaciji Fondacije Centra za demokratiju predstavljen projekat “Dostojanstveno je raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava kroz saradnju civilnog društva i sindikata” i razgovor o aktuelnom stanju radničkih prava i radnog zakonodavstva.

 

Izlagači:

– Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju

– Mario Reljanović, Pravni fakultet Univerziteta Union

-Zoran Stoiljković, predsednik UGS nezavisnost

Učesnicima su prikazane projektne aktivnosti koje su organizovane u poslednjih godinu dana: konsultativni sastanci sa socijalnim partnerima, treninzi i radionice na kojima su učestvovali sindikati, poslodavci i organizacije civilnog društva kao i dve analize “Profil radnika zaposlenih preko agencija za privremeno zapošljavanje” i “Statistika i dostojanstven rad”.

Projekat podržava Međunarodni Olof Palme Centar.

Tokom konferencije je predstavljen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu sa posebnim osvrtom na pojedine članove kao što su otkaz ugovora o radu,  Zakon o zaposlenima u javnim službama, Zakon o dualnom obrazovanju. Posebno je istaknuta važnost međusobne saradnje između sindikata i nevladnih organizacija a radi zajedničkog umrežavanja i gradnji partnerstva ne samo na nacionalnom nivou nego i na nivou celog Zapadnog Balkana po pitanjima uslova rada i prava radnika. Tom prilikom Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije je uzelo učešće.

 

  

0 POST COMMENT
Rate this article
Rate this post

Send Us A Message Here

Your email address will not be published. Required fields are marked *